Trajnostni razvoj je za podjetja postal mandat z raznovrstnimi resnimi tveganji, saj jim vse večje tovrstne zahteve postavljajo globalni izzivi, zakonodaja in trg, hkrati pa trajnostnost odpira tudi številne tržne priložnosti. Kompleksnost znanja, orodij, ciljev in najboljših praks se iz meseca v mesec veča. Ni jih mogoče obvladovati z enega mesta v podjetju, ampak mora biti trajnostno delovanje orkestrirano z nivoja najvišjega vodstva in zajemati vsa ključna področja podjetja. Le-ta zajemajo tudi področja, ki doslej niso imela razvite povezave s trajnostnim razvojem, zato so strokovnim sodelavcem na teh področjih nova oziroma imajo manj znanja / izkušenj.

V okviru Zelene Slovenije smo pripravili e-Vodnik po trajnostnosti v podjetjih na podlagi ESG (okolje, družba, upravljanje). Vodnik služi kot praktično orodje na poti trajnostnega razvoja podjetij in organizacij. Odpira znanje, vodi iz koraka v korak, svetuje s praktičnimi primeri in s konkretnimi vprašanji omogoča samoocenitev podjetja na trajnostni poti – tako z vidika posameznih področij kot celote.

V prihodnje bo vodnik sukcesivno dopolnjen z dodatnimi poglavji. V e-obliki bo v kratkem na voljo na povezavi na spletnem portalu Zelena Slovenija.

Poglavja iz vodnika:

 1. Ključni pojmi zelenega gospodarstva
 2. Ključni koncepti prehoda v zeleno gospodarstvo
 3. Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030
 4. Zakonodaja EU za prehod v zeleno gospodarstvo
 5. Usmerjanje financiranja v zeleni prehod
 6. Trajnostni izdelki kot pravilo
 7. Krožni dizajn
 8. Življenjski cikel izdelkov v luči ESG
 9. Standardi s področja ESG
 10. Energetsko upravljanje / razogljičenje
 11. Trajnostne kompetence
 12. Trajnostno upravljanje dobavne verige

 

Partnerji pri izdaji vodnika:

SRIP Krožno gospodarstvo  logo-mgrt   Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO     Eles

Priročnik smo v knjižnem programu Zelena Slovenija izdali v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SRIP – Krožno gospodarstvo.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«