SIQ Ljubljana

Tržaška cesta 2 
1000 Ljubljana
Slovenija
www.siq.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Certificiranje po uredbah o odpadkih

  Slovenski in skupen evropski cilj je, da se količine nastalih odpadkov zmanjšujejo, tisti odpadki, ki že nastanejo, pa naj bi se pripravili za ponovno uporabo, reciklirali ali kako drugače predelali. Okvirna direktiva o odpadkih ...

 • Standard ISO 14001:2015 z novejšimi pristopi

  Zaradi naraščajočega zavedanja javnosti o potrebi po zaščiti in varovanju okolja je mednarodna organizacija za standardizacijo ISO leta 1996 razvila standard za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Je drugi najpogosteje ...

 • Podjetij s certificiranimi sistemi upravljanja z energijo je vse več

  Učinkovita raba energije je danes ključna tema na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti ter na področju stroškovne učinkovitosti. S certificiranjem sistema upravljanja z energijo po mednarodnem standardu ...

 • Uredba o fluoriranih toplogrednih plinih zavezuje

  Zaradi blažitve podnebnih sprememb in zaščite okolja je Evropski parlament in Svet Evropske unije sprejel Uredbo o fluoriranih toplogrednih plinih št. 517/2014 (F-plinih). Ti plini imajo tudi do 23.000-krat večji toplogredni ...

 • Življenjski cikel izdelka je ključen del ISO 14001

  Nova verzija standarda ISO 14001 je izšla septembra 2015. Ena ključnih sprememb je razmišljanje o okoljskih vplivih v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Najboljše organizacije že nekaj let procese in izdelke izboljšujejo ...

 • Učinkovito upravljanje z energijo s standardom ISO 50001

  Učinkovita raba energije je danes ključna tema tako na področju trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti in stroškovne učinkovitosti. Orodje, ki organizacijam omogoča dosledno in učinkovito upravljanje z energijo, je ...

 • EMAS – družbeno odgovorno okoljsko poročanje

  Evropska unija izvaja uredbo o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) že od leta 1995. EMAS (ECO - Management and Audit Scheme) nadgrajuje ISO 14001, ki je njen ...Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.