SIQZaradi naraščajočega zavedanja javnosti o potrebi po zaščiti in varovanju okolja je mednarodna organizacija za standardizacijo ISO leta 1996 razvila standard za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Je drugi najpogosteje uporabljen ISO standard za sisteme vodenja v svetu. Organizacijam pomaga identificirati, upravljati in nadzorovati aktivnosti, ki imajo vpliv na okolje. Trenutno je veljavna 3. izdaja standarda ISO 14001:2015, ki vključuje najnovejše pristope za obravnavanje okoljskih vplivov, kot npr. razmišljanje o okoljskih vplivih v celotnem življenjskem ciklu izdelka od zasnove do uporabe ter po uporabi. Organizacije, ki svoj sistem ravnanja z okoljem certificirajo po tem mednarodnem standardu, pridobijo številne prednosti, kot so izboljšani učinki ravnanja z okoljem, finančni prihranki, izboljšano delovanje zaradi boljše izmenjave informacij, izboljšana podoba blagovne znamke, večji ugled pri poslovnih partnerjih, strankah, splošni javnosti, nevladnih organizacijah, večja je konkurenčna prednost. Do konca leta 2016 je bilo po vsem svetu certificiranih 346.189 organizacij, v
Sloveniji 461 (ISO Survey). Na SIQ Ljubljana organizacijam pomagamo k pridobitvi certifikata ISO 14001:2015, s katerim dokazujejo svojo zavezanost k varovanju okolja.

SIQ Ljubljana
www.siq.si