SIQ zarnicaŽarnicaSlovenski in skupen evropski cilj je, da se količine nastalih odpadkov zmanjšujejo, tisti odpadki, ki že nastanejo, pa naj bi se pripravili za ponovno uporabo, reciklirali ali kako drugače predelali. Okvirna direktiva o odpadkih (2008/98/ES) daje podlago za oblikovanje meril za prenehanje statusa odpadka, na osnovi te direktive pa so nastale t. i. End-of Waste uredbe, kot npr. Uredba Sveta (EU) št. 333/2011 (odpadno železo, jeklo in aluminij), Uredba Sveta (EU) št. 715/2013 (odpadni baker) in Uredba Sveta (EU) št. 1179/2012 (odpadno steklo). Uredbe podajajo merila za določitev, kdaj določen odpadek preneha biti odpadek, in tudi zahteve za certifikacijski organ, ki ugotavlja skladnost sistema kakovosti zbiralca, predelovalca in trgovca s tovrstnimi odpadki. Certifikacijski organ certificira sistem kakovosti skladno z ISO 9001 in relevantno uredbo. Pri SIQ smo pridobili akreditacijo za certificiranje po uredbah 333/2011 in 715/2013 ter lahko sedaj izvedemo presojo in izdamo akreditiran certifikat za sistem vodenja kakovosti po omenjenih uredbah zbiralcem, predelovalcem in trgovcem odpadnih kovin (jekleni odpad, odpadni aluminij in odpadni baker), ki odpad prodajajo kot surovino. Zapisala: Blanka Kaker 

SIQ Ljubljana 
www.siq.si