Fluorirani toplogredni plini (F-plini) so skupina kemikalij, ki vsebujejo fluor in niso naravno prisotni v okolju. So zelo močni toplogredni plini, pogosto več tisočkrat močnejši od ogljikovega dioksida. Medtem ko so se emisije drugih toplogrednih plinov zmanjšale, se je količina F-plinov med leti 1990 in 2014 podvojila, saj so na območju EU v preteklosti običajno nadomestili ozonu škodljive snovi, ki so bile prepovedane. F-plini se uporabljajo v opremi za hlajenje, klimatizacijo, toplotnih črpalkah, protipožarni opremi, izolacijskih penah ipd. Uredba (EU) št. 517/2014 je bila sprejeta, da bi se emisije F-plinov (vključno s fluoriranimi ogljikovodiki – HFC) pričele zmanjševati. S pomočjo sistema kvot se je začelo postopno zmanjševanje količin HFC v EU. Države članice morajo namreč izdajati dovoljenja za uvoz in izvoz HFC ter o njih poročati. Uvozniki opreme z F-plini morajo zagotoviti, da neodvisni revizor preveri točnost dokumentacije in izjave o skladnosti opreme, preden je ta oprema dana na trg EU. SIQ Ljubljana v okviru okoljskih storitev opravlja tudi omenjeno neodvisno preverjanje.

SIQ Ljubljana
www.siq.si