Dan, ko porabimo vse biološke vire, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu, je dan ekološkega dolga. V letošnjem letu je bil dosežen 28. julija, v Sloveniji že 18. aprila. Če bi torej vsi na svetu živeli kot prebivalci Slovenije, bi za obnovitev v enem letu porabljenih bioloških virov potrebovali več kot tri planete v velikosti Zemlje. Ekološki dolg je odvisen od okoljskega odtisa vseh prebivalcev Zemlje. Organizacije lahko z vzpostavitvijo različnih sistemov ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo zmanjšajo svoj okoljski odtis. Ker je pomemben delež okoljskega odtisa ogljični odtis, je njegov izračun prvi korak k planiranju ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Na SIQ Ljubljana certificiramo sisteme ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 in upravljanja z energijo po standardu ISO 50001 ter izračunamo ali verificiramo že izračunan ogljični odtis. Do sedaj je bilo v svetu za sisteme ravnanja z okoljem po ISO 14001 in upravljanja z energijo po ISO 50001 izdanih okoli 370.000 certifikatov, v Sloveniji okoli 530, od tega smo jih na SIQ Ljubljana podelili 211.

SIQ Ljubljana
www.siq.si