SIQ EOL126Zaradi blažitve podnebnih sprememb in zaščite okolja je Evropski parlament in Svet Evropske unije sprejel Uredbo o fluoriranih toplogrednih plinih št. 517/2014 (F-plinih). Ti plini imajo tudi do 23.000-krat večji toplogredni učinek kot CO2. Najbolj pogosta uporaba F-plinov je pri opremi za hlajenje in klimatizacijo, toplotnih črpalkah, penilih (npr. v gasilnih aparatih), za proizvodnjo polprevodnikov in visokonapetostnih stikalnih mehanizmov. Do leta 2025 bodo po fazah izvedene znižane količine in prepovedi za prodajo nekaterih izdelkov, ki vsebujejo F-pline. Podjetja, ki so prejela letne kvote, morajo predložiti dokaze o upoštevanih količinah F-plinov in komisiji letno poročati. Od letošnjega leta dalje morajo do 31. 3. uvozniki predhodno polnjene opreme z F-plini s skupno več kot 100 tonami ekvivalenta CO2 F-plinov, do 30. 6. pa podjetja, ki so v predhodnem koledarskem letu proizvedla, uvozila ali izvozila 10.000 ton ali več ekvivalenta CO2 F-plinov v jeklenkah, zagotoviti, da neodvisni preveritelj preveri točnost dokumentacije in izjavo o skladnosti. Verifikacijo lahko opravi preveritelj akreditiran v skladu z Direktivo 2003/87/ES. Zavezancem za poročanje v skladu z Uredbo št. 517/2014 pri verificiranju poročila lahko pomaga SIQ Ljubljana, ki je akreditiran za preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov skladno z Direktivo 2003/87/ES.

SIQ Ljubljana
www.siq.si