Promocija

Trajnostni razvoj


Hoja po poti trajnosti zahteva vztrajne korake. Zastavljanje smernic in ključnih ciljev v organizaciji je zgolj prvi korak. Implementacija ukrepov znotraj organizacije za doseganje izbranih ciljev je naslednji. V zadnji fazi želimo učinke ukrepov izmeriti in ovrednotiti, kar mnogim organizacijam predstavlja poseben izziv. S svojo dejavnostjo je SIQ lahko vaš partner skozi vse faze trajnostnega preoblikovanja.


ESG kot del trajnosti

ESG (Environment, Social, Governance – okolje, družba, upravljanje) je skupno ime za nabor vidikov, ki jih organizacije morajo upoštevati, če želijo delovati poslovno uspešno in trajnostno. Za učinkovito obvladovanje teh treh vidikov organizacije izpolnjujejo zahteve standardov, ki se uporabljajo za oceno odnosa organizacij do okolja, družbe in upravljanja. Celovita ocena je pomemben dejavnik pri odločanju potencialnih investitorjev za naložbe v organizacije, saj organizacije v trajnostnih poročilih razkrivajo informacije o svojih najpomembnejših vplivih, o vrednotah ter zavezanosti k trajnostnemu razvoju.

Uporaba okoljskih standardov, kot so ISO 14001, EMAS, ISO 50001 ter izračun in verifikacija ogljičnega odtisa dajejo vpogled v to, kako organizacija varuje okolje.

Z družbeno odgovornostjo organizacija prikaže svoj odnos do vseh zainteresiranih strani. V pomoč so ji standardi ISO 45001, IQNet SR 10, trajnostno poročanje v skladu s smernicami GRI in drugo.

Upravljanje se nanaša na vodenje in voditeljstvo v organizaciji, uporabo dobrih praks in mehanizmov nadzora, na etičnost poslovanja in pravice deležnikov. Temeljni standard s tega področja je ISO 9001, ki ga nadgrajujejo standardi z različnih področij: za varovanje informacij ISO/IEC 27001, za varnost živil ISO 22001, IFS, protikorupcijski ISO 37001, za skladnost poslovanja ISO 37301.

Intenzivno usposabljanje – strokovnjak za trajnostno upravljanje

Na SIQ so razvili praktično usposabljanje, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah in znanju o sistemih vodenja, odgovornim za trajnostno upravljanje pa daje ključne usmeritve, orodja in razumevanje za uspešno upravljanje okoljskih, upravljavskih in socialnih vidikov trajnosti.

Certifikati in nazivi

Po uspešno opravljenem usposabljanju boste pridobili potrdilo SIQ in naziv Strokovnjak za trajnostno upravljanje ter mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNET Academy) in naziv Sustainablity Management Expert.

www.siq.si