SIQ 111-112Učinkovita raba energije je danes ključna tema tako na področju trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti in stroškovne učinkovitosti. Orodje, ki organizacijam omogoča dosledno in učinkovito upravljanje z energijo, je mednarodni standard ISO 50001. Ta povzema princip P-D-C-A ter splošne zahteve iz drugih sistemov vodenja. Tako omogoča integracijo sistema upravljanja z energijo z že obstoječimi sistemi vodenja. Povzema tudi izkušnje najboljših organizacij glede energetskega managementa. Skoraj 90 % organizacij, ki imajo vzpostavljen in vzdrževan sistem ravnanja z energijo in so certificirane skladno z zahtevami standarda ISO 50001, je s sistemom zadovoljna, kar 95 % pa ga priporoča tudi drugim organizacijam. Sistem upravljanja z energijo, skladen z zahtevami ISO 50001, omogoča organizacijam hitre prihranke energije ter posledično nižje stroške (vir: raziskava AFNOR, september 2015). Evropska direktiva, njene zahteve v Sloveniji povzema Energetski zakon, omogoča velikim gospodarskim družbam, da s certifikatom po standardu ISO 50001 dokazujejo izpolnjevanje zakonske zahteve za periodičnimi energetskimi pregledi, ki jo bo potrebno izpolniti najkasneje do decembra 2017.

Slovenski institut za kakovost in meroslovje SIQ
www.siq.si