Nova verzija standarda ISO 14001 je izšla septembra 2015. Ena ključnih sprememb je razmišljanje o okoljskih vplivih v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Najboljše organizacije že nekaj let procese in izdelke izboljšujejo tako, da porabijo čim manj virov, da nastane čim manj neželenih emisij in odpadkov oziroma da se le-ti uporabijo kot sekundarni vir. Najboljša praksa za procese in izdelke je zato v standard vključena kot zahteva. Organizacije, ki bodo implementirale koncepte krožnega gospodarstva, ali organizacije, ki bodo dopolnjevale svoj sistem ravnanja z okoljem z zahtevami novega ISO 14001, bodo morale temeljito razmisliti o svojih procesih in proizvodih ter jih marsikdaj tudi prenoviti. Po standardu ISO 14001 je v Sloveniji trenutno certificiranih okoli 400 podjetij. Podjetja večino energije za doseganje okoljske učinkovitosti usmerjajo v faze zasnove in razvoja, kjer razmišljajo o okoljskih vplivih tako pri proizvodnji kot pri uporabi izdelka. Veliko podjetij v sodelovanju z drugimi išče rešitve za svoje odpadke ali za svoje proizvode po izteku njihove življenjske dobe, da bi na ta način zapirala svoje snovne tokove in se približala krožnemu gospodarstvu. K razvoju takšnih izdelkov lahko veliko prispevamo potrošniki. Če bomo zahtevali izdelke ali storitve, ki imajo manjši vpliv na okolje, jih bodo podjetja tudi izdelovala.

SIQ Ljubljana
www.siq.si