Cinkarna Celje, d.d.

Kidričeva 26
3000 Celje
Slovenija
www.cinkarna.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Čistejši bivalni prostor brez alergij

  Ste kdaj razmišljali, da bi lahko živeli v čistejšem in s tem bolj zdravem bivalnem okolju? Ste pomislili, kako bi bilo, če bi otroci v vrtcih in šolah dihali čistejši zrak in bili bistveno manj izpostavljeni raznim virusnim okužbam ...?

 • Vgradili tlakovce, ki reagirajo samočistilno

  Vedno več mest v Evropi in po svetu se zaveda pomembnosti zdravega okolja in čistega zraka v urbanih območjih. Kjer je več ljudi, je tudi več prometa, ogrevanja, tranzita in s tem posledično več onesnaženega zraka.

 • V Cinkarni 36 ton manj izpustov CO2 v okolje

  Energije ni v neomejenih količinah, poleg visokih stroškov pa njena proizvodnja največkrat obremenjuje okolje.

 • Vlaganje v energetsko varčnost in varovanje okolja se izplača

  Sodobni cilj vsakega dobrega gospodarja je energetska učinkovitost. Tega se dobro zavedajo tudi v celjski Cinkarni – energetsko intenzivnem podjetju, kjer stroški za energijo predstavljajo skoraj 10-odstotni delež vseh stroškov.

 • Trajnostna proizvodnja

  Glavni del aktivnosti Cinkarne Celje, d.d., danes predstavlja proizvodnja in trženje pigmenta titanovega dioksida (TiO2).

 • Praktična aplikacija nanodelcev v gradbenih materialih

  Cinkarna Celje sodeluje z mnogimi industrijskimi partnerji in znanstveniki, da bi izboljšala kakovost gradbenih materialov. Razvili smo že zelo aktivne strešnike in betonske tlakovce, ki učinkovito razgrajujejo NOx in organske spojine.

 • Z ultrafinim TiO2 do boljših premazov za zaščito lesa

  Ultrafini TiO2 (titanov dioksid) pridobivamo v Cinkarni Celje v dveh kristalnih oblikah: anatas in rutil.

 • Zmanjševanje onesnaženosti zraka s fotoaktivnimi gradbenimi elementi

  Spojine NOx nastajajo ob izgorevanju fosilnih goriv (ogrevanje in promet), v industriji in pri proizvodnji električne energije.

 • Razvojne priložnosti »zelene kemije«

  Cinkarna Celje se v svoji strategiji močno usmerja na področje t. i. zelene kemije.

 • V Cinkarni močno zmanjšali izpuste CO2

  Eden največjih potencialov za zmanjšanje emisij CO2 pri rabi komprimiranega zraka je ukrep tesnitve razvoda le-tega.

 • Cinkarna za izboljšanje okolja

  Cinkarna Celje d.d. je že vrsto let aktivna na področju nanotehnologije titanovega dioksida (TiO2), saj le-ta ponuja mnogo priložnosti razvoja novih, okolju prijaznih produktov z visoko dodano vrednostjo.

 • Izraba odpadne toplote pri proizvodnji žveplove kisline

  Doseganje ciljev, ki jih je EU določila na področju zniževanja porabe energije, smo v Cinkarni podprli z vrsto organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito in varčno rabo energentov.

 • Razvojna usmeritev na področje nanotehnologij

  Cinkarna Celje se razvojno usmerja tudi na področje nanotehnologije, s proizvodnjo UF oblike TiO2, ki, še posebej v rutilni kristalni strukturi lahko absorbira UV-del spektra sončne svetlobe.

 • Nove aplikacije na področju nanotehnologije in koristne rabe odpadkov

  Cinkarna Celje se kot velik proizvajalec pigmentnega titanovega dioksida, ki je eden izmed najbolj uporabnih anorganskih materialov na svetu, vedno bolj strateško usmerja tudi na področje nanotehnologije in sicer v proizvodnjo ...Trajnostna razkritjaNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.