ZE-omrezje-CinkarnaLetne izgube zaradi puščanja KZ pri obratovalnem tlaku 7 barEden največjih potencialov za zmanjšanje emisij CO2 pri rabi komprimiranega zraka je ukrep tesnitve razvoda le-tega. Pri neprekinjeni proizvodnji ni mogoče izmeriti stopnje netesnosti sistema komprimiranega zraka. Največkrat je ta med 25 do 35 odstotki, ocenjena pa je bila že tudi 55-odstotna stopnja netesnosti. Pri odličnih sistemih je delež med 10 do 15 odstotki. Ocenili smo, da se potencialni delež puščanja v Cinkarni Celje giblje med 20 do 30 odstotki. Zato smo uvedli sistemski pristop odprave netesnosti: določitev odgovornosti za obhode in kontrole sistema, razvoda in porabnikov komprimiranega zraka ter sanacijo mest netesnosti, opravljanje testa stopnje puščanja vsaj vsake pol leta, v kolikor je mogoče, vgradnjo avtomatskih odvajalnikov kondenzata, osveščanje zaposlenih idr. Ocenjujemo, da smo s tem sistemskim pristopom v preteklem letu brez finančnih vložkov dosegli zmanjšanje stopnje netesnosti za 10 odstotkov in s tem prihranili 532 MWh električne energije v vrednosti 42.500 evrov. To predstavlja letno zmanjšanje izpusta CO2 za 266 ton.

Branko Starič
Cinkarna Celje, d. d.
www.cinkarna.si