Cinkarna-Celje--uporaba-bele-sadre- Calcin-S_-v-poljedelstvuCinkarna Celje: uporaba bele sadre (Calcin S) v poljedelstvuCinkarna Celje se v svoji strategiji močno usmerja na področje t. i. zelene kemije. Cilji svetovnega programa zelene kemije so strnjeni v dvanajstih načelih, v katera sta umeščena tudi razvoj novih tržnih proizvodov iz stranskih proizvodov osnovne proizvodnje ter razvoj materialov in tehnologij za čiščenje okolja. Prav tema dvema področjema je Cinkarna Celje v svojih razvojnih načrtih namenila največji poudarek. Z vrsto razvojnih projektov želi doslej neizkoriščenim stranskim proizvodom določiti nove lastnosti, ki jim bodo dale novo vrednost in omogočile njihovo ponovno uporabo v vrsti aplikacij. Prav tako razvija nove tehnologije in naprave na osnovi ultrafinega titanovega dioksida, in to tako za čiščenje zraka in vode, dezinfekcijo kot tudi za fleksibilne sončne celice in nove generacije baterij. S to razvojno dejavnostjo Cinkarna dokazuje, da se je mogoče s pravilno strategijo in razvojno dejavnostjo usmeriti v najsodobnejše tehnologije za izboljševanje okoljskih vplivov in se pri njih tudi konkurenčno uveljaviti.

Cinkarna Celje, d. d.
www.cinkarna.si