Cinkarna Celje se kot velik proizvajalec pigmentnega titanovega dioksida, ki je eden izmed najbolj uporabnih anorganskih materialov na svetu, vedno bolj strateško usmerja tudi na področje nanotehnologije in sicer v proizvodnjo ultra finega titanovega dioksida, s tem pa tudi v razvoj novih tržno zanimivih aplikacij. Lastnosti ultrafine oblike izhajajo iz majhne velikosti delcev in polprevodniške narave, znana pa je po svoji uporabnosti v raznovrstnih aplikacijah, vedno bolj tudi v okoljskih tehnologijah. Razpon novih možnosti uporabe tega materiala se vsako leto povečuje.

V podjetju smo se v skrbi za zdrave delovne razmere in s ciljem preprečevanja nastajanja morebitnih negativnih vplivov na okolje odločili za razvoj ultrafinih titanovih dioksidov izključno v obliki suspenzije. To pomeni, da v procesu proizvodnje in pri uporabi naših proizvodov v nobeni fazi ni izpustov prašnih delcev.

V zadnjih letih je Cinkarna Celje vložila veliko sredstev v svoje razvojne usmeritve in hkrati okrepila svojo centralno razvojno skupino. Povečali smo aktivnosti pri razvoju novih aplikacij na področju nanotehnologije in koristne rabe odpadkov. V Cinkarni smo mnenja, da mora biti nosilec tehnološkega razvoja gospodarstvo, ki želi biti globalno konkurenčno. Okrepljeno gospodarstvo bo omogočalo boljše raziskovalno delo in sodelovanje, saj bodo njegove potrebe na višji ravni. Garancijo za uspeh vidimo v intenzivnem sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami in sorodnimi podjetji. Svojo vizijo razvoja gradimo na proizvodih z višjo dodano vrednostjo in maksimalno okoljsko sprejemljivostjo.

Cinkarna d.d.
www.cinkarna.si