Cinkarna Celje-nano-delciCinkarna Celje sodeluje z mnogimi industrijskimi partnerji in znanstveniki, da bi izboljšala kakovost gradbenih materialov.Cinkarna Celje sodeluje z mnogimi industrijskimi partnerji in znanstveniki, da bi izboljšala kakovost gradbenih materialov. Razvili smo že zelo aktivne strešnike in betonske tlakovce, ki učinkovito razgrajujejo NOx in organske spojine. Na osnovi rezultatov testiranj fotokatalitične aktivnosti, ki so bila narejena v Hannovru na Inštitutu za nanotehnologijo, lahko pozitiven vpliv fotoaktivnih gradbenih materialov na okolje tudi ovrednotimo. Če upoštevamo, da je povprečna laboratorijsko izmerjena stopnja razgradnje NOx okoli 4 mg/m2 na uro (dejanske vrednosti na sončni svetlobi so lahko nekajkrat višje) in da povprečno število sončnih ur znaša 2.000 ur/leto, to pomeni, da vsak m2 površine razgradi vsaj 8 g NOx. Vzemimo, da posamezen avtomobil na leto prevozi povprečno 15.000 km, njegova emisija dušikovih oksidov pa je skladna s predpisom EURO 5 (do 180 mg NOx/km), to pomeni, da proizvede do 2.700 g dušikovih oksidov na leto. To količino lahko popolnoma odstranimo s fotoaktivnimi gradbenimi materiali površine okoli 300 m2, torej s površino strehe in dvorišča ene hiše.

Cinkarna Celje, d. d.
www.cinkarna.si