Cinkarna-Fotoaktivni-betonski-tlakovciFotoaktivni betonski tlakovciCinkarna Celje d.d. je že vrsto let aktivna na področju nanotehnologije titanovega dioksida (TiO2), saj le-ta ponuja mnogo priložnosti razvoja novih, okolju prijaznih produktov z visoko dodano vrednostjo. Mednje sodi ultrafini anatas, ki je kristalna oblika TiO2, za katero je značilna visoka fotokatalitska aktivnost. Fotokatalitsko učinkovanje omogoča razgradnjo organskih onesnažil, kadar so te v stiku s površino delcev anatasa. To zmanjša potrebo po čiščenju ter posledično podaljšuje življenjsko dobo materialov, prav tako pa omogoča čiščenje onesnaženih voda in zraka. V Cinkarni Celje razvijamo sisteme za čiščenje odpadne vode in zraka, kar bi lahko omogočilo reševanje veliko težavnih ekoloških problemov, ki jih predstavljajo industrijski izpusti. Prav tako smo aktivni na področju izdelave gradbenih materialov (fasade, premazi) in transparentnih premazov za steklene površine. Oboji vsebujejo ultrafini anatas, in ker preprečujejo organsko onečiščenje in omogočajo spiranje anorganskih prašnih delcev, so bolj obstojni.

Cinkarna d.d.
www.cinkarna.si