Izraba odpadne toplote pri proizvodnji žveplove kisline; Foto: Zlatko ŠelihIzraba odpadne toplote pri proizvodnji žveplove kisline; Foto: Zlatko ŠelihDoseganje ciljev, ki jih je EU določila na področju zniževanja porabe energije, smo v Cinkarni podprli z vrsto organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito in varčno rabo energentov. Izvedli smo jih v okviru projekta »Optimiranje rabe energije«. V petih letih smo dosegli bistveno znižanje specifične porabe energentov in s tem privarčevali blizu 3 milijone evrov. Veliko priložnosti za takšne ukrepe imamo še pri proizvodnji žveplove kisline, kjer nastajata visoko in nizko potencialna toplota. Iz prve proizvedemo več kot 90 odstotkov vse pare, ki jo potrebujemo. Za izrabo druge (topla voda; 10MW; 78°C) pa so se ustvarili pogoji šele v zadnjem času. Z realizacijo te naloge se je pomembno zmanjšala poraba pare v proizvodnji žveplove kisline. Prihranjeno paro uporabimo kot tehnološko paro v drugih proizvodnih procesih. Naprave za izrabo neizkoriščene odpadne toplote so v obratovanju od decembra 2010. V tem času je sistem deloval s povprečno močjo 1,8 megavatov in do sedaj prihranil 6.500.000 kilovatnih ur energije. S tem smo zmanjšali porabo zemeljskega plina, dekarbonizirane vode, električne energije in znižali toplotne emisije v okolje. Vrednost investicije, ki je znašala blizu 300.000 evrov se je že povrnila. V pripravi je že druga faza izrabe še preostale odpadne toplote, ki bo namenjena ogrevanju stavb po Cinkarni. Investicija bi se naj predvidoma povrnila v dveh kurilnih sezonah.

Cinkarna d.d.
www.cinkarna.si