Cinkarna 121Nova LED razsvetljavaEnergije ni v neomejenih količinah, poleg visokih stroškov pa njena proizvodnja največkrat obremenjuje okolje. V Cinkarni Celje se tega zelo dobro zavedamo in od leta 2006 načrtno izvajamo organizacijske in investicijske ukrepe na področju učinkovite rabe energije. Učinkovito rabo dosegamo z izvajanjem novih pristopov pri tehnoloških postopkih, z načrtno zamenjavo dotrajane merilne opreme in opreme za zagotavljanje energentov. Načrtno saniramo cevovode (para, voda, komprimiran zrak) ter zamenjujemo in vgrajujemo učinkovito električno in elektronsko opremo. V PE Titanov dioksid, ki predstavlja večino proizvodnje v našem podjetju, smo lani dosegli 5,3 % prihranek na energentih glede na leto 2015. Velike uspehe imamo pri izkoriščanju proizvedene pare v obratu žveplove kisline, ki jo uporabljamo v proizvodnih procesih in za ogrevanje objektov. Zaradi tega smo lahko bili lani 317 dni brez prižganih plinsko parnih kotlov in prihranili najmanj 1 milijon Sm3 zemeljskega plina. Zamenjali smo tudi zastarelo in energetsko potratno razsvetljavo v objektih. V obratu Cinkove zlitine tako letno porabimo 72 MWh manj električne energije, kar je 36 ton manj izpustov CO2 v okolje. Zamenjali smo razsvetljavo v PE Vzdrževanje in energetika, kjer bo letni prihranek 22 MWh (11 ton manj CO2). V proizvodnji smo vgradili energetsko učinkovite elektro motorje razreda IE3 in dogradili frekvenčne regulatorje, s čimer se bistveno zmanjša poraba električne energije. Če zmanjšamo vrtljaje za 20 %, se potrebna moč zmanjša za polovico. Poleg navedenih ukrepov veliko pozornost posvečamo detekciji in sanaciji puščanja energentov (para, voda in stisnjen zrak). Cinkarna z realizacijo takšnih nalog dokazuje okolju prijazno usmerjenost.

Cinkarna Celje, d.d.
www.cinkarna.si