Trajnostna gradnja

Krožno gradbeništvo: kdo kaj misli, kdo pospešuje, kdo zavira

mag. Vanesa Čanji, Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija

Vsebina:

 • Raven ozaveščenosti o krožnem gradbeništvu
 • Raziskava med deležniki v gradbeništvu
 • Največji izzivi in spodbude
 • Nadaljnji koraki 

Trajanje: cca 18 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Trajnostna gradnja z vidika prehoda v krožno gospodarstvo

mag. Marija Čebular Zajec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vsebina:

 • Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo
 • Celoviti strateški projekt razogljičenja preko prehoda v krožno gospodarstvo
 • Slovenska industrijska politika – SIS 2021-2030 

Trajanje: cca 11 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Digitalni potni list materialov kot temelj za krožno gradbeništvo

dr. Dragica Marinič, Štajerska gospodarska zbornica

Vsebina:

 • Namen trajnostnega in krožnega gradbenega sektorja
 • Namen zgradbe kot banke materialov
 • Izzivi in priložnosti digitalnega potnega lista materialov
 • Krožno gospodarstvo: reverzibilne zgradbe
 • Krožna gradnja in upravljanje z odpadki 

Trajanje: cca 15 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Trajnostna gradnja v EU in Sloveniji, priložnosti gradbeništva

dr. Žiga Turk, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL

Vsebina:

 • Kaj je gotovo, manj gotovo in negotovo na področju podnebja?
 • Stroški za prihranjeni CO2 so različni
 • Energetska učinkovitost stavb se splača
 • Gradbeništvo dvojni zmagovalec: politike in podnebja
 • Usmeritve politike
 • Predlogi Evropske federacije gradbene industrije
 • Gradbeništvo kot del rešitve

Trajanje: cca 16 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Razvoj slovenskega sistema kazalnikov trajnostne gradnje

dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK

Vsebina:

 • EU - Krožno gospodarstvo in učinkovito ravnanje z viri & trajnostna gradnja
 • Izkušnje EU in SLO
 • Integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE
 • Akcijski načrt razvoja slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje na podlagi Level(s)
 • Level(s) – beta verzija (v testni uporabi 2017-2019)
 • Kazalniki trajnostne gradnje  v Sloveniji
 • Podporno okolje in e-platforma trajnostne gradnje
 • Mnenja deležnikov o uporabi kazalnikov trajnostne gradnje v Sloveniji
 • Namen prvega testiranja "alfa verzije" kazalnikov trajnostne gradnje v Sloveniji

Trajanje: cca 21 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Gradbeni odpadki so kakovosten surovinski tok za gradbeništvo

dr. Ana Mladenović, Zavod za gradbeništvo Slovenije

Vsebina:

 • Na planetu zmanjkuje prostora in virov
 • Količina CO2 v ozračju
 • Panevropski problemi in priložnost
 • Prehod v družbo recikliranja in vzpostavitev krožnega gospodarstva
 • Gradbeni sektor kot velik ponor za uporabo odpadkov
 • Zakonodaja
 • Kaj gradbeni odpadki nadomeščajo?
 • Selektivno rušenje objekta
 • Azbest
 • Reciklirani agregat
 • Stanje v EU - spodbude in ovire , stanje v Sloveniji
 • Primer za reciklirane agregate iz gradbenih odpadkov – kemijska analiza izlužka

Trajanje: cca 18 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Koncept krožnega gospodarstva, gradbeništvo in primer občine Kočevje

dr. Henrik Gjerkeš, Gradbeni inštitut ZRMK in Univerza v Novi Gorici

Vsebina:

 • Trajnost, trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo
 • Območje in deležniki krožnega gospodarstva
 • Implementacija krožnega gospodarstva
 • Smernice EU o krožnem gospodarstvu
 • Celoviti koncept krožnega gospodarstva v občini Kočevje

Trajanje: cca 15 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Pametne stavbe in digitalizacija grajenega okolja

dr. Katja Malovrh Rebec, Zavod za gradbeništvo Slovenije

Vsebina:

 • Zakaj digitalizacija?
 • Ključni vidiki digitalizacije gradenj
 • BIM modeli
 • Izboljševanje zajema prostorskih podatkov
 • Pametne zgradbe, digitalni dvojčki, napredne analize
 • Novi materiali, manjši okoljski odtisi, 3D printanje, prefabriciranje
 • Pametna mesta

Trajanje: cca 18 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Sončna energija v stavbah

Darko Jojić, GEN-I, d.o.o.

Vsebina:

 • Strategija, inovacije in dolgoročna vizija
 • Proizvodnja električne energije za lastno rabo
 • Samooskrbne stavbe
 • Sončne elektrarne GEN-I
 • Upravljanje z energijo
 • Trajnostni energetski krog (TEK)

Trajanje: cca 9 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Trajnostna in okolju prijazna gradnja lesenih stavb

dr. Bruno Dujič, CBD d.o.o.

Vsebina:

 • Les - gradbeni material prihodnosti
 • Mehanske lastnosti lesa in načini porušitve
 • Izvedba križno lepljenih lesenih masivnih ploskovnih elementov
 • LVL (Laminated Veneer Lumber) plošče in nosilci
 • Raznovrstnost konstrukcijskih elementov pri leseni gradnji
 • Razvoj lesene gradnje - različni konstrukcijski sistemi
 • Svetovni trend gradnje visokih lesenih konstrukcij
 • Novi konstrukcijski elementi na osnovi tehnologije križnega lepljenja lesa
 • Integralno projektiranje / konstruiranje / izvedba
 • Paviljon EXPO Dubaj 2021

Trajanje: cca 21 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Vloga večetažnih lesenih stavb v trajnostnem gradbeništvu

doc. dr. Iztok Šušteršič, InnoRenew CoE

Vsebina:

 • Gradbeni sektor
 • EU načrti
 • Prednosti lesa
 • Zgodovina lesene gradnje
 • Večetažne lesene stavbe
 • Glavni pomisleki / prednosti lesenih stavb
 • Novi objekt inštituta InnoRenew CoE
 • LCA od zibke do vrat

Trajanje: cca 25 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Energetsko upravljanje naprednih skoraj ničenergijskih stavb na primeru: Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo

Dalibor Pavlović, EUTRIP d.o.o.

Vsebina:

 • Skoraj nič-energijske stavbe
 • Interdisciplinarnost in sodelovanje energetskih upraviteljev v zgodnji fazi projekta
 • Stalne izboljšave in optimizacija delovanja
 • Študija primera: Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo - energetske naprave in sistemi, energetsko upravljanje stavbe
 • Namen in cilj energetskega upravljanja

Trajanje: cca 12 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Prva slovenska hiša s certifikatom Active House – vzročna hiša Lumar

Nataša Teraž Krois, Lumar IG d.o.o.

Vsebina:

 • Trajnostna gradnja v praksi
 • Enostanovanjska hiša Primus-R 150
 • Evalvacija kriterijev po shemi Active house
 • Ugodje
 • Energija
 • Okolje

Trajanje: cca 18 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Beton v trajnostni gradnji in krožnem gospodarstvu

dr. Tomaž Vuk, Salonit Anhovo d. d., Združenje za beton Slovenije

Vsebina:

 • O betonu
 • Beton - nizek okoljski vpliv
 • Beton - nizka poraba energije
 • Beton in krožno gospodarstvo
 • Prednosti betona za trajnostno gradnjo stavb

Trajanje: cca 7 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Okrogla miza: Ekološka gradnja in gradbeni odpadki kot vir

Datum: februar 2020

dr. Martina Zbašnik Senegačnik, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani 

Trajanje: cca 4 min

Urša Zgojznik, Ekologi brez meja

Trajanje: cca 3 min

mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja Sektorja za odpadke

Trajanje: cca 2 min

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.