Zagotavljanje dobrega počutja v pametnih stavbah s pomočjo spremljanja okoljskih parametrov

Bivalno in delovno okolje pomembno vplivata na naše zdravje, zato je zelo pomembno, da se tega zavedamo že v fazi načrtovanja. Najprej je pomembna izbira lokacije, saj to kasneje vpliva tudi na kakovost notranjega zraka. Proces načrtovanja zgradbe se začne že prej kot samo načrtovanje, in sicer že v sami pripravi. Med celotnim procesom je pomembno tudi interdisciplinarno sodelovanje z vključevanjem strokovnjakov s področja zdravja in okolja. Pet najbolj pomembnih parametrov je toplotno udobje, zvočno udobje, svetlobno udobje, kakovost notranjega zraka in energetska učinkovitost.

Brezplačno

Predstavitev je bila predstavljena v okviru strokovne konference ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi. V okviru Akademije Zelena Slovenija smo jo organizirali v sodelovanju z Zbornico gradbeništva in industrijo gradbenega materiala.

Kaj se boste naučili?

  • Vpliv bivalnega in delovnega okolja na zdravje
  • Proces načrtovanja stavbe
  • Okoljski parametri v stavbi
  • Primeri orodij in metodoloških pristopov za spremljanje kakovosti notranjega zraka v pametnih stavbah
  • Raziskave na področju spremljanja parametrov za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja

Predavatelji tega izobraževanja