Predstavite vaše najboljše izdelke, storitve in rešitve!

Iz vsebine priročnika

 • Odgovornost in dileme investitorjev med trajnostnimi rešitvami in donosnostjo projekta
 • Gradnja stavb po novih usmeritvah – pripravljeni na 55, nova zakonodaja, kroženje materialov
 • Pametno načrtovanje za pametne in krožne stavbe
 • Človekovo bivanje v stavbi (antropološki pogled, umetna inteligenca)
 • Kakovostno in zdravo notranje okolje
 • Ogljični odtis stavbe, energetsko samooskrbna stavba in stavbe brez odpadkov
 • Upravljanje stavbe
 • Primeri praks

Sodelujejo podjetja s praktičnimi izkušnjami in strokovne inštitucije, več kot 35 avtoric in avtorjev iz prakse in stroke.

Priročnik bo na voljo brezplačno v tiskani in e-obliki.

Priročnik je namenjen investitorjem, arhitektom in projektantom, celotni vrednostni verigi trajnostne gradnje, gradbincem, stroki, državnim organom in inštitucijam,
šolam, zbornicam, združenjem in drugim za spreminjanje prakse in za izobraževanje na delavnicah.

Izid: julij 2022
Obseg: cca 200 strani

Uvodno poglavje v priročniku bo nosilo naslov Investitorji kot ustvarjalci nove gradbene prakse, druga poglavja pa so:

 • Pametno načrtovanje za pametne in krožne stavbe,
 • Človekovo bivanje v stavbi (antropološki pogled),
 • Kakovostno in zdravo notranje okolje v stavbah,
 • Ogljični odtis stavbe,
 • Upravljanje stavb,
 • Primeri prakse.

Pri pripravi priročnika za investitorje sodelujejo avtorice in avtorji: Vladimir Gumilar (Slovenski gradbeni grozd), Friderik Knez (Zavod za gradbeništvo), dr. Sabina Jordan (Zavod za gradbeništvo), Andrej Fideršek (Fideršek – Euro Logistika d.o.o.), Sanja Burnazović (Stanovanjski sklad RS), mag. Gregor Ficko (GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala), Senka Šifković (PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja), dr. Matej Blenkuš (UL, Fakulteta za arhitekturo), Aleksandra Velkovrh, dr. Darko Drev (Inženirska zbornica Slovenije), Veljko Janjić (Bexel Consulting), dr. Katja Malovrh Rebec (Zavod za gradbeništvo), Mojca Jeneš (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), dr. Dan Podjed (ZRC SAZU), dr. Andreja Kukec (UL, Medicinska fakulteta), dr. Anja Jutraž (Nacionalni inštitut za javno zdravje), dr. Viviana Golja (Nacionalni inštitut za javno zdravje), Majda Pohar (Nacionalni inštitut za javno zdravje), Agnes Šomen-Joksić (Nacionalni inštitut za javno zdravje), dr. Aleš Straže (UL, Biotehniška fakulteta), doc. dr. Mitja Košir (UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo), Darko Jojić (GEN-I d.o.o.), Dušan Lukič (Porsche Slovenija d.o.o.), Sara Fink (Porsche Slovenija d.o.o.), Marjana Šijanec Zavrl (Gradbeni inštitut ZRMK), Mitja Beras (Feniks Pro d.o.o.), dr. Sergej Medved (UL, Biotehniška fakulteta), Andrej Potočnik (Siemens d.o.o.).

V publikaciji, ki bo prva te vrste v Sloveniji, bo tudi več primerov prakse: Sašo Seljak (Salonit Anhovo), Anja Hohler (Dom Lenart), dr. Erik Pavlovič (OC-IMP Klima) in drugi.

Pri pripravi in izdaji priročnika Človek v pametni in krožni stavbi sodelujejo:

SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo: Zavod TIGR in Združenje za les in pohištveno industrijo, Zavod za gradbeništvo Slovenije, SPIRIT Slovenija, javna agencija, GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, GZS – Zbornica lesne in pohištvene industrije, Stanovanjski sklad RS.

PONUDBA za sodelovanje je TUKAJ.

Prijavite se na BREZPLAČNO strokovno konferenco ob izidu priročnika: TUKAJ.

Stopite v kontakt z nami in si rezervirajte mesto v strokovnem priročniku!
Urška Košenina
e: urska.kosenina@fitmedia.si
t: 03 42 66 706