Uredba o zelenem javnem naročanju in gradnja z lesom

Osnovni cilji MGRT do leta 2030 so zapisani v Slovensko industrijsko strategijo 2021-2030, ki jo je Vlada RS sprejela leta 2021. Podrobneje so aktivnosti za izvedbo in realizacijo teh ciljev opredeljeni v Izvedbenem dokumentu ukrepov razvoja lesnopredelovalne industrije do 2030, sprejetem maja 2022. Ena od možnosti spodbujanje večje rabe lesa je področje zakonodaje, kot je Uredba o zelenem javnem naročanju, ki je v veljavi od leta 2011. Med projekti javnega naročanja je tudi projektiranje in gradnja stavb, kjer se zahteva vsaj 30 % delež lesa. Nove pobude so, da bi se povečal delež lesa v javnih stavbah iz 30 na 50 %.

Brezplačno

Predstavitev je bila predstavljena v okviru strokovne konference ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi. V okviru Akademije Zelena Slovenija smo jo organizirali v sodelovanju z Zbornico gradbeništva in industrijo gradbenega materiala.

Kaj se boste naučili?

  • Podnebne spremembe
  • Gradnja z lesom
  • Osnovni cilji MGRT do leta 2030
  • Uredba o zelenem javnem naročanju
  • Nove pobude MGRT za spremembe zelenega javnega naročanja