Podnebno ogledalo 2022: stavbe

S Podnebnimi ogledali se spremlja napredek in načrtovanje podnebnih ukrepov in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v različnih sektorjih. Na področju široke rabe je bil cilj za leto 2020 zmanjšanje emisij TGP za 53 % glede na leto 2005. Cilj za leto 2030 pa je zmanjšanje za 76 %. Leta 2020 so se emisije zmanjšale za 50 %. Znotraj podnebnega ogledala se spremlja tudi sektorske kazalce, ki so namenjeni spremljanju napredka. Zaznava se problem pomanjkanja strokovnih kadrov. Razogljičenje, zeleni prehod je stvar vseh resorjev in to zahteva usklajeno podnebno upravljanje, ustrezno organiziranost in koordinacijo podnebnih aktivnosti.

Brezplačno

Predstavitev je bila predstavljena v okviru strokovne konference ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi. V okviru Akademije Zelena Slovenija smo jo organizirali v sodelovanju z Zbornico gradbeništva in industrijo gradbenega materiala.

Kaj se boste naučili?

  • Sektorski cilji zmanjšanja emisij TGP
  • Dekompozicijska analiza emisij CO2 v gospodinjstvih
  • Sektorski kazalci za spremljanje napredka pri izvajanju podnebnih ukrepov v stavbah
  • Finančni vzvod spodbud v javnem sektorju
  • Zmanjšanje emisije CO2 z ukrepi v javnem sektorju
  • Izboljšanje energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju
  • Spremljanje izvajanja instrumentov v stavbah
  • Povzetek dogajanja v letu 2021 in priporočila