Evropski zeleni dogovor in primerjalne vrednosti ogljičnega odtisa stavbe

Ocena je, da je trenutno 3/4 evropskega stavbnega fonda energetsko neučinkovitega. Stavbe v globalnem merilu prispevajo približno 39 % emisij. Na področju razogljičenja je Evropa še vedno v 75 % odvisna od uvoza. Samo okoli 10 % virov, surovin, proizvodov se vrne nazaj v nov življenjski krog. Kar pomeni, da 90 % stvari še vedno postane odpadek po koncu življenjske dobe. Tu je velik potencial, zato ne govorimo samo o rabi energije, ampak tudi o emisijah, o rabi surovin.

Brezplačno

Predstavitev je bila predstavljena v okviru strokovne konference ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi. V okviru Akademije Zelena Slovenija smo jo organizirali v sodelovanju z Zbornico gradbeništva in industrijo gradbenega materiala.

Kaj se boste naučili?

  • Strateški okvir Evropske unije
  • Razogljičenje
  • Prenova zakonodaje na področju stavb
  • Enoten evropski okvir za načrtovanje in gradnjo trajnostnih stavb Level(s)

Predavatelji tega izobraževanja