Novosti za investitorje v novem gradbenem zakonu

Gradbeni zakon kot investitorja opredeljuje tistega, ki sproža upravne postopke, to pomeni, da je generalno odgovoren za vse objekte v fazi projektiranja. Investitor pridobi dovoljenja, zahteve, naročila in prijave, dokumentacijo, gradi na podlagi pravnomočnega/dokončnega gradbenega dovoljenja in v skladu z gradbenim dovoljenjem. Novost v gradbenem zakonu je na področju manjše rekonstrukcije, kjer ni potrebno gradbeno dovoljenje, prav tako ne za vzdrževalna dela.

Brezplačno

Predstavitev je bila predstavljena v okviru strokovne konference ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi. V okviru Akademije Zelena Slovenija smo jo organizirali v sodelovanju z Zbornico gradbeništva in industrijo gradbenega materiala.

Kaj se boste naučili?

  • Kdo je investitor po gradbenem zakonu
  • Kakšne so obveznosti investitorja v skladu z gradbenim zakonom

Predavatelji tega izobraževanja