Individualne ponudbe na področju trajnostnega razvoja organizacij

Primerno za večja in srednje velika podjetja, predvsem pa tista, ki so zavezana k trajnostnemu poročanju oziroma razkrivanju nefinančnih informacij.

A. Delavnice

Delavnice so namenjene tako pridobitvi aplikativnih znanj s področja trajnostnega razvoja kot motivaciji za konkretne spremembe. Najboljši rezultati se dosežejo, če se delavnice udeležijo zaposleni iz različnih služb oziroma področij dela v podjetju, kot so: varstvo okolja ali okoljski menedžment, kakovost, energetika, poslovni razvoj, nabava, finance, kadri, korporativno komuniciranje in marketing ter drugih.

 Delavnice nudijo aplikativno znanje, prilagojeno za podjetje oziroma organizacijo, in sicer:

 • kako koncepte trajnostnega razvoja vključiti v strateške usmeritve podjetja;
 • kako do višje dodane vrednosti (blagovne znamke, izdelka, storitve);
 • kako usmerjati, meriti in ocenjevati trajnostne korake;
 • prepoznati centre moči in centre šibkosti in idr.

Zaposleni aktivno sodelujejo pri konkretnih aktivnostih.

Cilji:

 • Zaposlene seznaniti s pomenom in priložnostmi trajnostnega razvoja za organizacijo in jih motivirati za tovrstne spremembe.
 • Zaposlene spodbuditi k razmišljanju o kreiranju dodane vrednosti s področja trajnostnega.
 • Povezati med seboj različne službe oziroma oddelke v organizaciji pri razmišljanju o trajnostnem razvoju organizacije, kar omogoča tudi ustvarjanje zelenih timov.
 • Krepiti interno komunikacijo, ki vključuje elemente trajnostnega razvoja za ustvarjanje trajnostne identitete organizacije.
 • Motivirati za nadaljnje trajnostne korake organizacije.
 • Osnovna analiza »možganov podjetja«.

Vsebina delavnice:

Konkretne teme oziroma vsebina delavnice se dogovori z vsakim podjetjem posebej glede na njihovo poznavanje in stanje na področju trajnostnega razvoja.

A. Delavnice

Delavnice so namenjene tako pridobitvi aplikativnih znanj s področja trajnostnega razvoja kot motivaciji za konkretne spremembe. Najboljši rezultati se dosežejo, če se delavnice udeležijo zaposleni iz različnih služb oziroma področij dela v podjetju, kot so: varstvo okolja ali okoljski menedžment, kakovost, energetika, poslovni razvoj, nabava, finance, kadri, korporativno komuniciranje in marketing ter drugih.

 Delavnice nudijo aplikativno znanje, prilagojeno za podjetje oziroma organizacijo, in sicer:

 • kako koncepte trajnostnega razvoja vključiti v strateške usmeritve podjetja;
 • kako do višje dodane vrednosti (blagovne znamke, izdelka, storitve);
 • kako usmerjati, meriti in ocenjevati trajnostne korake;
 • prepoznati centre moči in centre šibkosti in idr.

Zaposleni aktivno sodelujejo pri konkretnih aktivnostih.

Cilji:

 • Zaposlene seznaniti s pomenom in priložnostmi trajnostnega razvoja za organizacijo in jih motivirati za tovrstne spremembe.
 • Zaposlene spodbuditi k razmišljanju o kreiranju dodane vrednosti s področja trajnostnega.
 • Povezati med seboj različne službe oziroma oddelke v organizaciji pri razmišljanju o trajnostnem razvoju organizacije, kar omogoča tudi ustvarjanje zelenih timov.
 • Krepiti interno komunikacijo, ki vključuje elemente trajnostnega razvoja za ustvarjanje trajnostne identitete organizacije.
 • Motivirati za nadaljnje trajnostne korake organizacije.
 • Osnovna analiza »možganov podjetja«.

Vsebina delavnice:

Konkretne teme oziroma vsebina delavnice se dogovori z vsakim podjetjem posebej glede na njihovo poznavanje in stanje na področju trajnostnega razvoja.

B. Coaching

Coaching je namenjen skupini zaposlenih z namenom povezovanja, iskrenja idej in analiziranja njihovega razmišljanja o trajnostnem razvoju organizacije. Lahko je povezan s pripravo analize in glavnih ugotovitev ter predlogom nadaljnjih trajnostnih korakov podjetja, lahko pa je namenjen povezovanju internega tima in vzpostavljanju dobre trajnostne klime med zaposlenimi.

Cilji:

 • Analiza stališč zaposlenih do izzivov in priložnosti trajnostnega razvoja za podjetje.
 • Preverjanje aplikativnosti trajnostnega razvoja za delo in procese organizacije med zaposlenimi.
 • Odpiranje novih idej.
 • Ustvarjanje prijetne delovne klime med zaposlenimi z različnih področij ter utrjevanje internih odnosov.
 • Pridobitev informacij o pričakovanjih zaposlenih na področju trajnostnega razvoja organizacije idr.

Udeleženci:

Coaching se lahko izvede z eno skupino ali več različnimi skupinami udeležencev (v različnih terminih) na isto temo.

Vsebina:

Vsebina coachinga se prilagodi pričakovanju podjetja. Lahko gre za prepoznavanje osnov in pomena trajnostnega razvoja za podjetje ali za nadgradnjo in iskanje novih poti za trajnostne korake, ki lahko služijo kot dobro izhodišče za pripravo strategije trajnostnega razvoja.

Konkretna tema oziroma vsebina se dogovori z vsako organizacijo posebej glede na njihove želje ter poznavanje in stanje na področju trajnostnega razvoja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.