Vključevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) vidikov v poslovne procese

Pri postavljanju trajnostnih strategij, modelov, pri izbiri naložb se podjetja vse bolj ravnajo po okoljskih, družbenih in upravljavskih merilih – ESG. ESG postaja tudi krovni koncept trajnostnega upravljanja, ocenjevanja in poročanja v gospodarstvu. Z novo zakonodajo v okviru EU se ESG strukturira in se uvaja generalni pristop k razumevanju ESG, ki vključuje strateški pristop, upravljavsko prakso in tudi metrike, merjenje in pojasnjevanje.

95,00 EUR cena brez DDV

Kaj se boste naučili?

Koliko in kako podjetja v svoje poslovne procese vključujejo merila ESG?
S kakšnimi izzivi in priložnostmi se pri tem srečujejo?
Kakšne metrike uporabljajo?
Kako upravljajo s podatki?
Kako spremljajo doseganje ESG ciljev in zavez?
Kako svoje dosežke in zahteve komunicirajo svojim deležnikom in zainteresirani javnosti?

Sklop predavanj je iz spletne konference in vključuje naslednje teme:

  • Praktični pristopi in izzivi vključevanja ESG v poslovanje; mag. Vanesa Čanji, direktorica podjetja Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija

Primeri iz prakse:

  • Prizadevanja za manj zavržene hrane in kaj smo se naučili pri vzpostavljanju trajnostnosti v podjetju; Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja, LIDL Slovenija d.o.o. k.d.
  • Uresničevanje strateških ambicij Skupine Triglav na področju ESG; Nina Kelemen, manager – Nosilka trajnostnega poslovanja, Zavarovalnica Triglav, d.d.
  • Mednarodna strategija okoljske trajnosti v praksi; Mojca Potočnik, pooblaščenka za varstvo okolje, Lek farmacevtska družba d.d.
  • ESG v SKB banki; Nataša Mohorčič Zobec, svetovalka Vodstva, SKB banka d.d.
  • Od ESG cilja do Guinnessove knjige rekordov; Blaž Ferenc, direktor korporativnih komunikacij in trajnosti, A1 Slovenija, d.d., in A1 Srbija

 

  • Do trajnostne preobrazbe podjetja v sodelovanju z mladimiPetrisa Čanji, predsednica Zelenega omrežja študentov

 

Oglejte si kratko predstavitev predavanj konference: