Predlog zakonodaje EU po novem – Preprečevanje zelenega zavajanja in zavajajočih okoljskih trditev

Komuniciranje o »zelenem« želi EU urediti bistveno jasneje, kot je sedaj, zato je Komisija EU 22. marca 2023 objavila predlog Direktive o zelenih trditvah (Green Claims Directive), ki opredeljuje skupna merila za preprečevanje zelenega zavajanja in zavajajočih okoljskih trditev.

40,00 EUR cena brez DDV

Po novih pravilih naj bi imeli potrošniki trdnejše zagotovilo, da so izdelki ali storitve, ki se prodajajo in oglašujejo kot »zeleni«, dejansko okolju prijazni. S tem naj bi bili potrošniki bolj opolnomočeni za informirano odločanje za nakup okolju prijaznih izdelkov ali storitev. Nova pravila naj bi prinesla koristi tudi podjetjem, ki si resnično prizadevajo za okolju prijazne izdelke, ki bodo tako prepoznavnejši na trgu.

V postopku usklajevanja v telesih EU je tudi predlog Direktive o opolnomočenju potrošnikov za zeleni prehod (Directive on Empowering Consumers for the Green Transition – ECGT), ki med drugim opredeljuje uporabo zavajajočih okoljskih trditev, »t.i. greenwashing«, kot nepošteno poslovno prakso po določilih Direktive o nepoštenih poslovnih praksah (UCPD).

Nov zakonodajni paket bo postavil bistveno strožja pravila, kdaj in pod kakšnimi pogoji bo uporaba okoljskih trditev tako na embalažah izdelkov kot v komunikaciji s potrošniki oziroma uporabniki dovoljena. Predlog Direktive naj bi med drugim uvedel proces odobritve »zelenih« trditev na embalaži pred njihovo uporabo.

Kaj se boste naučili?

  • Zakaj nove Direktive?
  • Okoljske oznake
  • Kje je težava okoljskega označevanja?
  • Zelene, okoljske trditve
  • Zakonodajni okvir
  • Zavajajoče poslovne prakse
  • Predlog Direktive o zelenih trditvah in njene zahteve
  • Sporočanje izrecnih okoljskih trditev
  • Izvrševanje določb in časovnica

Oglejte si kratko predstavitev teme: