Kako nam lahko nevro-procesi pomagajo pri odločanju in vztrajanju do cilja?

Odločitve so del vsakodnevnega osebnega in poslovnega življenja. Za spremembe, ki jih želimo, si je potrebno znati izbrati prave cilje, jih postaviti dovolj visoko, da nas motivirajo, razumeti potrebne akcije in definirati merila za oceno uspeha. Verjetnost doseganja ciljev lahko – glede na znanstvene raziskave – pomembno povečamo, če uporabljamo pravi protokol razmišljanja, vizualizacije in odločanja. Pri tem so na voljo različne strategije.

Brezplačno

Kaj se boste naučili?

  • Nevro procesi v našem živčnem sistem, ki igrajo osrednjo vlogo pri odločanju
  • Postavljanje ciljev
  • Definiranje specifičnih akcij za doseganje ciljev
  • Postavljanje merljivosti ciljev
  • Protokol za doseganje ciljev