Trajnostni razvoj

Aktualni izzivi in priložnosti trajnostnega razvoja

Predava: mag. Vanesa Čanji, strokovnjakinja s področja trajnostnega razvoja in komunikacij, Fit media / Zelena Slovenija

Vsebina:

 • Kaj se dogaja na področju trajnostnega razvoja?
 • Izhodišče za trajnostni razvoj
 • Faza 1: Izvajanje znanih stvari na nove načine
 • Faza 2: Nove stvari na nove načine
 • Faza 3: Trajnostne inovacije
 • Faza 4: Diferenciacija (disrupcija) na trgu
 • Korenine trajnostnih sprememb

Trajanje: cca 14 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca srečanja članov Zelenega omrežja Slovenije)

Trajnostni razvoj – razvojna paradigma 21. stoletja

dr. Katja Vintar Mally, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za geografijo

Vsebina:

 • O razvoju paradigme
 • Agenda 2030 in cilji trajnostnega razvoja
 • Uveljavljanje paradigme v EU in Sloveniji
 • (Ne)trajnostni razvoj in izzivi prihodnosti 

Trajanje: cca 16 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca Krožne, manjogljične in pametne stavbe)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.