Trajnostni vidiki nabavnih procesov v praksi

Cilj direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti je okrepiti varstvo okolja in človekovih pravic v EU in po svetu. Trajnostno upravljanje vrednostne verige je za mnoge še vedno izziv, saj gre za kompleksen sistem raznolikih dobaviteljev in poddobaviteljev. Pa vendar je učinkovito upravljanje vrednostne verige neizogiben del za doseganje trajnostnih ciljev podjetja.

195,00 EUR cena brez DDV

Direktiva o skrbnem pregledu uvaja obveznosti velikih podjetij v zvezi z dejanskimi in morebitnimi škodljivimi vplivi njihovih dejavnosti ter dejavnosti njihovih hčerinskih družb in poslovnih partnerjev na človekove pravice in okolje. Dotika se torej celotne vrednostne verige podjetja – od pridobivanja surovin do distribucije in uporabe končnega izdelka ter vključuje pridobivanje blaga, storitev ali investicij, potrebnih za delovanje organizacije.

V okviru Akademije Zelena Slovenije je 6. 6. 2024 potekala spletna konferenca o trajnostnih vidikih nabavnih procesov s primeri iz prakse. Vabljeni k ogledu video posnetka.

Vsebina konference:
  • Skrbni pregled s področja trajnostnosti – med zakonodajnimi in tržnimi zahtevami in priložnostmi; mag. Vanesa Čanji, direktorica, Fit media d.o.o./Zelena Slovenija
  • Dobavitelji kot ključni deležniki pri doseganju trajnostnih ciljev; Samo Pergar, družbena odgovornost v nabavi, Lidl Slovenija d.o.o. k.d.
  • Izzivi trajnostne dobavne verige pri proizvodnji sladoleda in čokoladnih izdelkov; Rok Oblak, okoljski inženir, Incom d.o.o.
  • Vpliv regulativ in ESG na nabavo – ključ je v povezovanju; Mojca Kodre, strokovnjakinja sistema kakovosti, Atlantic Droga Kolinska d.o.o.
  • Razprava

Dodatne učne vsebine