Razvoj trajnostnih kompetenc in trajnostne prakse upravljanja zaposlenih

Se sprašujete kako trajnostno upravljati z zaposlenimi? Katera znanja in kompetence so pomembni za doseganje trajnostnih ciljev? Kako razvoj trajnostnih kompetenc vključevati v programe za zaposlene? Kako so lahko zaposleni vključeni v trajnostni razvoj podjetja/organizacije?

Brezplačno

Razvoj trajnostnih kompetenc zaposlenih in njihovo vključevanje v trajnostni razvoj podjetja/organizacije je ključno za doseganje trajnostnih ciljev organizacije. Zaposleni s svojimi znanji, kompetencami, idejami, izkušnjami in medsebojnimi odnosi lahko ustvarjajo trajnostno vrednost podjetja, hkrati na ta način podjetje/organizacija ustvarja prostor za pridobivanje in razvoj novih talentov.

V okviru spletne konference je strokovnjakinja s področja trajnostnega razvoja mag. Vanesa Čanji predstavila pomen trajnostnega upravljanja zaposlenih ter pomembna znanja in kompetence za doseganje trajnostnih ciljev. Člani Zelenega omrežja Slovenije, ki so sodelovali v natečaju »Uspešne prakse trajnostnega upravljanja zaposlenih«, pa so predstavili svoje primere iz prakse. Sodelovali so Telekom Slovenije, Slovenska turistična organizacija, dm Slovenija in Sava Re. Na koncu je sledila še okrogla miza o ključnih izzivih upravljanja trajnostnih kompetenc zaposlenih.

Sklop predavanj je iz spletne konference in vključuje naslednje teme:

  • Uvodni pozdrav z razglasitvijo zmagovalca natečaja »Uspešne trajnostne prakse upravljanja zaposlenih«; Tanja Pangerl, Akademija Zelena Slovenija
  • Trajnostno upravljanje zaposlenih in ključne trajnostne kompetence za doseganje trajnostnih ciljev v organizaciji; mag. Vanesa Čanji, Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija
  • Krepitev kompetenc zaposlenih s prenosom znanja in spodbujanjem inovativnosti; Lea Šmigoc, Telekom Slovenije, d.d.
  • Vključenost zaposlenih v »Zeleno in zdravo pisarno, prijazno Sloveniji«; Alenka Malenšek Breznik, Slovenska turistična organizacija
  • S trajnostnimi izzivi do trajnostnih sprememb med zaposlenimi; Špela Pirc, dm drogerie markt d.o.o.
  • Gradnja družbene in okoljske odgovornosti z zaposlenimi in za zaposlene; Klara Hauko, Sava Re
  • Okrogla miza: sodelujejo lenka Malenšek Breznik, STO; Špela Pirc, dm drogerie markt; Klara Hauko, Sava Re

Dodatne učne vsebine