SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo

Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
Slovenija
www.sist.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Ekološko načrtovanje z novim standardom

  Organizacije želijo zmanjšati škodljive vplive svojih izdelkov na okolje, hkrati pa je okoljske vidike vedno bolj nujno vključevati v načrtovanje ...

 • Z razvojem zaposlenih do uspešne organizacije

  Zaposleni so s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami osnova vsake organizacije, zato sta vodenje kompetenc in razvoj ...

 • Varnostne oznake pri svečah zaradi nevarnosti pred požari

  Sveče so bile včasih vir svetlobe, danes pa se uporabljajo bolj kot praznična dekoracija in so predvsem v prihajajočem zimskem času zelo priljubljene. Vendar pa lahko z neprimerno ...

 • Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

  SIST je izdal prevod standarda SIST ISO 45001:2018, Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - Zahteve z napotki za uporabo. Vsaka organizacija je odgovorna za zdravje in varnost delavcev pri delu. Ta odgovornost ...

 • Ogljični odtis izdelkov po novem standardu SIST EN ISO 14067:2019

  Podnebne spremembe so eden največjih izzivov današnjega sveta in že vplivajo na naše življenje, gospodarsko dejavnost in blaginjo ljudi. Zato nastajajo in se izvajajo različne pobude za ublažitev koncentracij toplogrednih ...

 • Varnost živil po novem standardu SIST EN ISO 22000:2018

  Izdali smo nov standard SIST EN ISO 22000:2018, Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2018). Varnost živil je povezana s prisotnostjo dejavnikov tveganja v živilih, ki ...

 • Standard, ki prispeva k varnosti v planinah

  Pred vrati je poletje, z njim pa težko pričakovane počitnice s potovanji, bivanjem v obmorskih krajih in izleti v hribe. Tudi pri pohodništvu vloga standardov ni zanemarljiva. Tokrat naj omenimo standard, ki prispeva k varnosti ...

 • Varna otroška igrišča po novih standardih SIST EN 1176

  Namen novega standarda SIST EN 1176-1:2018 je zagotoviti ustrezno raven varnosti med igranjem na igralih ali okoli njih ter hkrati spodbujati dejavnosti in lastnosti, za katere je znano, da koristijo otrokom, ker ponujajo dragocene ...

 • SIST ISO 50002:2017, Energetske presoje – Zahteve z navodili za uporabo

  Ministrstvo za infrastrukturo je lani izdalo Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebino energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16), ki določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega ...

 • Nov prevod standarda za kompetentne energetske presojevalce

  Energetska presoja je pomemben korak za vsako organizacijo, ki želi izboljšati energetsko učinkovitost, zmanjšati porabo energije ter uvesti s tem povezane ekonomske in okoljske koristi. Zaupanje v proces energetske ...

 • Novi standardi za varnejšo embalažo za otroke

  Embalaža mora varovati otroke pred potencialno nevarnim proizvodom. Zato so v novem standardu SIST EN 862:2017 določene zahteve glede učinkovitosti in preskusne metode za embalažo, ki je ni mogoče večkrat zapreti in je za otroke ...

 • Sistemi za upravljanje skladnosti za uspešne organizacije

  Organizacije, ki si prizadevajo biti dolgoročno uspešne, morajo vzdrževati kulturo integritete in skladnosti ter upoštevati potrebe in pričakovanja deležnikov. Integriteta in skladnost torej nista le osnova, ampak tudi priložnost za ...

 • V novo leto proti korupciji z novim standardom SIST ISO 37001:2016

  Korupcija je po svetu zelo razširjena ne glede na področje poslovanja. Sproža resne socialne, moralne, gospodarske in politične skrbi, zavira razvoj, spodkopava človekove pravice in ovira zmanjševanje revščine. V poslovanje vnaša ...

 • Spremembe pri standardih za male čistilne naprave

  Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa, da morajo biti male čistilne naprave skladne z določili standardov SIST EN 12566. V jeseni se načrtujejo izdaje prenovljenih standardov te skupine. Novosti bodo ...

 • Izboljšanje sistema ravnanja z okoljem

  Trajnostni razvoj lahko dosežemo le z uravnoteženim delovanjem okolja, družbe in gospodarstva. Pritisk na okolje je vedno večji zaradi podnebnih sprememb ter prevelike porabe naravnih virov. Hkrati pa se vedno bolj širi zavest ...

 • Primarni embalažni materiali

  Novi SIST EN ISO 15378:2015 opredeljuje načela dobre proizvodne prakse (GMP) in določa zahteve sistemov vodenja kakovosti za proizvajalce primarnih embalažnih materialov. Materiali, kot so steklo, guma, plastika, aluminij ...

 • Najpomembnejša standarda v letu 2015

  Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo bomo leto 2015 zaključili zelo ponosni, saj smo v sodelovanju z mednarodno organizacijo ISO in evropskim komitejem CEN objavili novi izdaji najpomembnejših standardov za sisteme ...

 • Dovolj je novic o nesrečah pri delu

  Za zagotavljanje zdravja in varnosti na delovnem mestu je v pripravi nov mednarodni standard ISO 45001. V svetu globalne konkurence, prizadevanj za uspeh, razvoju novih proizvodov in storitev, usmerjenosti k večjemu ...

 • S standardi do prihrankov energije

  Oskrba s pitno vodo in energijo ter trajnostni razvoj so največji izzivi v 21. stoletju. Družbeno odgovorna podjetja pri poslovanju stremijo k strategijam ravnanja z energijo, ki prinašajo večjo energetsko učinkovitost in kontinuirano ...

 • Kakovost vode se začne pri vzorčenju

  Voda je med najpomembnejšimi dobrinami na našem planetu, zato je ohranjanje njene kakovosti še toliko pomembnejše. Nepogrešljivo vlogo pri preiskavah vode ima tudi vzorčenje vode. Vzorčenje je namreč prvi korak pri ...

 • Še korak bližje k trajnostni gradnji

  Gradbeništvo že od nekdaj predstavlja veliko obremenitev za okolje, obenem ali prav zato pa nudi tudi veliko možnosti za izboljševanje in razvoj. Zaradi vse večjega zavedanja in občutenja posledic nepremišljenega ravnanja ...Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.