Slovenski institut za standardizacijo Podnebne spremembe so eden največjih izzivov današnjega sveta in že vplivajo na naše življenje, gospodarsko dejavnost in blaginjo ljudi. Zato nastajajo in se izvajajo različne pobude za ublažitev koncentracij toplogrednih plinov v zemeljski atmosferi. ISO pripravlja dokumente, ki podpirajo preoblikovanje najboljših znanstvenih spoznanj v orodja, ki bodo pomagala reševati podnebne spremembe. Tako nov standard SIST EN ISO 14067:2019, Toplogredni plini – Ogljični odtis izdelkov – Zahteve in smernice za merjenje, opredeljuje načela, zahteve in smernice za količinsko opredelitev ogljičnega odtisa izdelkov. Namen je količinsko opredeliti emisije toplogrednih plinov, ki so povezane s stopnjami življenjskega cikla izdelkov – od virov in pridobivanja surovin, proizvodnje, uporabe proizvoda pa vse do konca življenjske dobe izdelka. Vse temelji na načelih, zahtevah in smernicah, opredeljenih v že obstoječih mednarodnih standardih za oceno življenjskega cikla, to sta ISO 14040 in ISO 14044.

Slovenski inštitut za standardizacijo – SIST
www.sist.si