SIST kakovost-vode-se-zacne-pri-vzorcenjuVoda je med najpomembnejšimi dobrinami na našem planetu, zato je ohranjanje njene kakovosti še toliko pomembnejše. Nepogrešljivo vlogo pri preiskavah vode ima tudi vzorčenje vode. Vzorčenje je namreč prvi korak pri kemijskih, fizikalnih in bioloških preiskavah vode. Z njim pridobimo reprezentativni vzorec za nadaljnje analize, zato moramo predvideti tudi vse nepravilnosti, ki se lahko pripetijo pri nepravilnem zbiranju, prevozu ali hranjenju vzorcev. Pri tem je v pomoč nov standard SIST ISO 5667-14:2015, ki podaja navodila za zagotavljanje in kontrolo kakovosti vzorčenja vode v okolju ter ravnanje z vzorci. Pomaga nam, da lahko v procesu vzorčenja vode ocenimo, kako učinkovita je naša metodologija vzorčenja, s prepoznavanjem in omejevanjem nepravilnosti pa lahko napake izločimo. Standard nam pomaga tudi pri vzorčenju vode v izrednih razmerah, npr. pri izredni onesnaženosti vode ali pri raziskavah podtalnice.

SIST, Slovenski inštitut za standardizacijo
www.sist.si/ecommerce/