Odpadki kot najbolj vroč krompir

Kdo se bo končno pogledal v ogledalo, da bo videl, kako naraščajo dolgovi zdrsljive okoljske politike v Sloveniji?

Nekoliko presenetljivo je. Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS o zbiranju in predelavi izrabljenih motornih vozil je le za nekaj sekund zdražilo javnost, prav tako o sanaciji odlagališč starih bremen indrustrijskih odpadkov in nedovoljenih odlagališč gradbenih odpadkov. Zaprepadenost poznavalcev nad nekaterimi v nebo vpijočimi podatki o tem, da se letno v Sloveniji porazgubi vsaj 30.000 izrabljenih vozil, razgradi pa le okrog 5.000, je le delček temnih lis v že prislovično neurejenem sistemu v ravnanju z odpadki v Sloveniji. Pri izrabljenih motornih vozilih daje piko na i ugotovitev, da Ministrstvo za okolje in prostor sploh ni izdelalo operativnega programa ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili. Če k temu dodamo še znano žalostno sliko, kako visok je delež odloženih komunalnih odpadkov v Sloveniji, potem se postavlja vladi upravičeno vprašanje, ali ni tudi skrajni čas za izhodno okoljsko strategijo. Pa naj MOP-u pomaga zunanji strokovni svet, kot je bilo že napovedano.

No, so pa na Ministrstvu za okolje in prostor ustanovili posebno delovno skupino za ravnanje z odpadki, kar je dobro. Delovna skupina pa bo lažje domislila boljšo politiko ravnanja z odpadki, če bo vsaj kdaj interdisciplinarna, medresorska in povezana s prakso. Dober nov operativni program odstranjevanja odpadkov ne more nastati brez izvajalcev in glavnih igralcev, odgovornih za red v odpadkarski mreži raznovrstnih interesov.

Na primer, poglejmo vzorni Saubermacher Slovenija. Bil sem na njihovi dvajsetletnici. Družba, ki ve, kaj hoče. V nekaj letih bodo v tri centre po Sloveniji za ravnanje z nevarnimi in nenevarnimi odpadki vložili 30 milijonov evrov. Nekaterim so odpadki kot najbolj vroč krompir, drugim pa razvojna priložnost. O vsem tem, a seveda ne le o tem, pišemo v tej številki EOL. Da ne pozabim. V okviru projekta Zelena Slovenija smo izdali učbenik Okoljevarstvena zakonodaja.


Hamletovsko vprašanje – povratna ali nepovratna embalaža

Ministrstvo grize v smetarske težave

Obratovalni monitoringi, odstopanja od standardov in slovenske klavnice