Ekorgov klub in TV kviz | Bojan Stojanović |

Bilo je sproščeno, zabavno, celo adrenalinsko. S slovesnostjo na Starem gradu se je namreč končal letošnji Ekorgov klub, projekt Mestne občine Celje, ki je namenjen okoljskemu ozaveščanju in spodbujanju dobrih praks med mladimi. V projektu, ki poteka skozi celotno šolsko leto, sodelujejo vse celjske osnovne šole, v posameznih okoljskih programih, kot so Ekorgov TV kviz in zbiranje starega papirja pa sodelujejo tudi šole iz širše celjske regije. Letos se jih je Ekorgu pridružilo kar 9. To je jasno sporočilo šol, da se zavedajo pomembnosti okoljskega izobraževanja in neposredne naložbe mladih v dejavnostih, s katerimi izboljšujemo stanje lokalnega okolja.
Osnovnošolci so lahko v šolskem letu 2009/2010 sodelovali v sedmih različnih dejavnostih, ki so prinašale Ekorgove točke. Preizkusili so se v Ekorgovem TV kvizu, ki je letos dobil prenovljeno podobo in prerasel v 16 oddaj EKORG. V pisnem delu kviza, ki poteka na vseh šolah hkrati, se je letos pomerilo rekordno število učencev, saj jih je Ekrogov test reševalo kar 2.000. Ekorgovci so pripravljali tudi raziskovalne naloge s področja ekologije in naravoslovnih znanosti, zbirali star papir in se udeležili čistilne akcije OČISTIMO SLOVENIJO. Ekorgove točke so prinašale tudi poslikave podhodov ter sodelovanje pri predavanjih in delavnicah s področja varovanja biotske raznovrstnosti. Mladi ekologi so bili vključeni tudi v mednarodno sodelovanje, kjer so imeli možnost sodelovati v kar štirih mednarodnih projektih: Eko šola, Zdrava šola, UNESCO šola in Drevo je življenje. Tekmovalci so bili zagnani, tekmovanja napeta, raven znanja in prizadevanj pa izjemno visoka.
V začetku junija je na Starem gradu potekala zaključna prireditev letošnjega Ekorgovega  kluba. Celjski podžupan mag. Marko Zidanšek je z Ekorgovimi priznanji nagradil šole, ki so v tem šolskem letu zbrale največ Eko točk po posameznih okoljskih programih, zmagovalna šola pa je prejela še digitalni fotoaparat s stojalom, s katerim bo odslej beleženje ekoloških naporov učencev veliko lažje.
Letošnji nagrajenci Ekorgovega kluba so bili: prvo mesto je dosegla OŠ Ljubečna, drugo mesto je pripadlo OŠ Hudinja, tretje mesto pa je zasedla OŠ Frana Kranjca. Za sodelovanje v okoljskih programih in za izjemen trud je bila s priznanjem Mestne občine Celje nagrajena tudi OŠ Glazija.

In kdaj je bilo najbolj napeto?
V Ekorgovem TV kvizu, v katerem trije najboljši učenci šole iz 7., 8. in 9. razreda, izbrani na pisnem Ekorgovem testu, predstavljajo šolo in tekmujejo v poznavanju različnih okoljskih tem in lokalnih problematik, je bila letošnja povezovalna tema »Okolje je naša skupna odgovornost!«. Tako so se učenci spoznavali z glavnimi ekološkimi izzivi Mestne občine Celje in Savinjske regije, ki segajo od odpadkov in prometa, do zniževanja prašnih emisij in večje poplavne varnosti. Seveda nismo pozabili na pomembni temi učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.
Tudi letos je Ekorgov TV kviz deloval v širših dimenzijah kot prejšnja leta, saj se je poleg celjskih osnovnih šol, tekmovanju pridružilo še 9 šol iz Savinjske regije. V prvem krogu so se med sabo pomerile vse šole, naprej pa se jih je uvrstilo 16 (od 18-tih), saj je med glavnimi nameni kviza tudi  omogočanje učencem čim več nastopanja na televiziji in spodbujati tekmovalni duh. Vsekakor je bila to prava odločitev, saj sta bila kvizu dani nova energija in želja po dokazovanju okoljskih znanj. Tako je Ekorgov TV kviz postal pravo regijsko tekmovanje v poznavanju ekologije in hkrati odličen program, s katerim  lahko mladi dobijo uporabne in zanimive informacije s področja okolja, voda, energetike, prometa in odpadkov. Zmagovalec letošnjega Ekorgovega TV kviza je bila OŠ Ljubečna, ki je v napetem finalu za šest točk premagala OŠ Griže.
Glede na pomembnost okoljske problematike je takšna mladinska oddaja, kot je EKORG, nujno potrebna, saj okoljska vprašanja postajajo vse bolj kompleksna in se dotikajo različnih družbenih področij, od zaposlovanja do kmetovanja. Odpirajo se vedno nova področja, vsako leto dobimo tudi nekaj povsem novih tehnoloških rešitev, zato potrebujemo oddajo, ki na otrokom in javnosti razumljiv način predstavlja te izzive, kompleksnost vprašanj in tehnološke rešitve nanje. Hkrati pa so otroci, kot ciljna javnost, vseskozi motivirani z navezavo učnih vsebin in aktivnosti na njihovo lokalno okolje, saj lahko le tako povežejo teorijo in prakso ter skozi aktivnosti prispevajo svoj delež k varovanju svojega lokalnega okolja. Z novim znanjem lahko začnejo spreminjati sebe in svoje navade, navade družine in širšega lokalnega okolja.
V izvajanje programov EKORGOVEGA KLUBA je bilo vključenih več organizaciji in podjetij, in sicer: Simbio Celje, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Projektna pisarna – Celje zdravo mesto, Zavod za gozdove Slovenije, Elektro Celje, Holding slovenskih elektrarn, Termoelektrarna Šoštanj in Cinkarna Celje. Koordinacijo ekorgovih programov je v imenu Mestne občine Celje, tako kot vsako leto doslej, izvajalo podjetje Fit media.