V okviru programa Akademije Zelena Slovenija je Fit media izdala priročnik za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi. V njem objavlja strokovne prispevke in predstavlja primere prakse 44 avtoric in avtorjev. Priročnik, ki je prispevek k posodobitvi NEPN, je vsebinsko razdeljen na šest tematskih poglavij: Investitorji kot ustvarjalci nove gradbene prakse, Pametno načrtovanje za pametne in krožne stavbe, Človekovo bivanje v stavbi (antropološki pogled), Kakovostno in zdravo notranje okolje v stavbah, Ogljični odtis stavbe in Upravljanje stavb. Poglavje o primerih praks predstavlja poti do trajnostnega gradbeništva in zelene identitete stavb. Več o priročniku in naročilo priročnika v tiskani ali e-obliki na tej povezavi.

Pri izdaji priročnika sta združila interese gospodarstvo in stroka. Sodelovali so: Zavod TIGR, SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, GZS – Združenje lesne in pohištvene industrije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, SPIRIT Slovenija, javna agencija, GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Stanovanjski sklad RS, Eles d.o.o. in Fit media d.o.o.

Priročnik za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi bodo predstavili jutri na strokovni konferenci na GZS v Ljubljani. Program strokovne konference je na tej povezavi.

Priročnik ima 200 strani in je izšel v nakladi 800 izvodov.