Ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožno stavbi smo organizirali brezplačno strokovno konferenco, in sicer v petek, 22. julija 2022, od 9. do 13. ure na Gospodarski zbornici Slovenije v dvorani A.


Program:*

Uvodni nagovori:

 • Jože Volfand, Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija
 • Miloš Šturm, Zavod TIGR
 • mag. Gregor Ficko, GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
 • Nina Meglič, SRIP Krožno gospodarstvo

Predstavitve:

 • dr. Dan Podjed, ZRC SAZU: Pri snovanju pametnih stavb ne pozabite na ljudi
 • mag. Vladimir Gumilar, Slovenski gradbeni grozd: Kaj bo usmerjalo prihodnost graditve?
 • mag. Miha Tomšič, GI ZRMK: Evropski zeleni dogovor in primerjalne vrednosti ogljičnega odtisa stavbe
 • mag. Barbara Petelin Visočnik, Institut Jožef Stefan, center za energetsko učinkovitost: Podnebno ogledalo 2022: stavbe
 • Aleksandra Velkovrh: Novosti za investitorje v novem gradbenem zakonu
 • dr. Andreja Kukec, UL, Medicinska fakulteta, in dr. Anja Jutraž, NIJZ: Zagotavljanje dobrega počutja v pametnih stavbah s pomočjo spremljanja okoljskih parametrov
 • Andrej Fideršek, nagrajenec programa EK New European Bauhaus: Hiša brez odpadkov – na poti h krožnim skupnostim
 • Damjan Hočevar, MGRT: Uredba o zelenem javnem naročanju

Intervju: Potenciali sončne energije v stavbnem sektorju in možnosti samooskrbe z energijo

Sodelujeta: Darko Jojić, GEN-I, in Gregor Novak, Sonce energija d.o.o.

Okrogla miza: Investitorji – najbolj odgovorni za trajnostne rešitve v gradnji stavb?

Sodelujejo: Sanja Burnazović, Stanovanjski sklad RS, dr. Brane Širok, SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, Andrej Fideršek, nagrajenec programa EK New European Bauhaus, Primož Rotovnik, Mestna občina Velenje.

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

 

Strokovno konferenco je pripravila Fit media v sodelovanju z Zbornico gradbeništva in industrijo gradbenega materiala.

Več informacij o priročniku za investitorje najdete na tej povezavi.

Udeležba na konferenci je bila BREZPLAČNA, potrebna je bila predhodna prijava do.


Priporočilo iz Podnebnega ogledala 2022

Slovenija je leta 2020 dosegla vse sektorske cilje zmanjšanja emisij TGP z izjemo sektorja industrije in gradbeništva (zaostanek za ciljem 19,8 odstotnih točk) ter sektorja široke rabe (zaostanek za ciljem 2,7 odstotne točke). Medtem, ko se je zaostanek za ciljem v industriji zaradi pandemije nekoliko zmanjšal, se je v široki rabi celo malenkost povečal. Ugoden trend v prometu je bil ravno tako posledica okoliščin, povezanih s pandemijo koronavirusa. Prvi podatki za leto 2021 pričakovano ponovno kažejo na povečanje emisij v tem sektorju, kar pomeni, da je za njihovo dolgoročno obvladovanje nujno treba oblikovati in uveljaviti primerne ukrepe. Za doseganje ciljev do leta 2030 in nadalje je pomembno, da se ukrepi za zmanjševanje emisij TGP načrtujejo in izvajajo v vseh sektorjih, saj bi lahko neizpolnjevanje cilja v katerem od sektorjev ogrozilo cilj celotne države.


Friderik Knez in doc. dr. Sabina Jordan:

Emisije škodljivih snovi v okolje se pričnejo, še preden začnemo z gradnjo, in trajajo dlje, kot je življenjska doba stavbe. Gre za emisije v celotni življenjski dobi stavbe, ki se začnejo na eni strani s proizvodnjo gradbenih proizvodov in materialov, ki jih v stavbo vgradimo, in na drugi strani s pripravljalnimi deli na gradbišču. Tok se nadaljuje s procesom gradnje, nato nastopi faza rabe stavbe, v kateri opazujemo več podsistemov, kot so: vzdrževanje in popravila stavbe, emisije, povezane neposredno z uporabo stavbe, ter emisije, povezane z energijo, potrebno za delovanje, ter vplive rabe vode v stavbi. Predvsem emisij, povezanih z rabo stavbe, se navadno dobro zavedamo. Vplivi stavbe na okolje se nadaljujejo tudi v fazi rušenja stavbe in fazi procesiranja gradbenega odpada. Pri slednjem si prizadevamo, da ga čim več uporabimo kot sekundarne surovine.


 

Partner strokovne konference:

logo-salonit-anhovo