Steklo kot embalažni material | Jože Volfand |
Stroka za steklo pravi, da je material prihodnosti, čeprav bolj poudarja vlogo stekla v gradbeništvu, v gradnji steklenih stavb. Zakaj? Ne le zato, ker ima dobre tehnične lastnosti, pač pa tudi zaradi dobrega razumevanja stekla z okoljem. In steklo kot embalažni material? Andrej Božič, novi predsednik uprave Steklarne Hrastnik, verjame v mnoge prednosti steklene embalaže. Če hočemo zeleno prihodnost, potem je steklo zares embalažni material prihodnosti, poudarja. Je hrastniška steklarna dovolj izkoristila te priložnosti?
Andrej Božič meni, da jih še ni, a jih mora.

Kateri globalni trendi v proizvodnji steklene embalaže so v zadnjih letih najbolj vplivali na program in izbor artiklov Steklarne Hrastnik? Kateri vaši proizvodi so paradni?
Trendi so podobni kot pri drugih embalažnih materialih. Racionalizacija in zahteva po višji kakovosti. Naročniki steklene embalaže želijo zniževati težo artiklov predvsem zaradi nižjih stroškov transporta ter lažjega prenašanja izdelkov za kupce. Dobavni roki se krajšajo. Trendi so še majhne serije in eko embalaža. Vemo, da je sicer steklo energetsko požrešna embalaža, če govorimo o proizvodnji, toda kot proizvod ne obremenjuje okolja. Eko embalaža je prihodnost, zagotovo. Izdelkov višjega cenovnega razreda se ne da prodajati v plastiki, še manj pa bio proizvodov. Kako je z našimi paradnimi proizvodi, največ pove podatek, kdo so naši kupci na svetovnem trgu. To so Heineken, Henessy group, vodka Trump, vodka Belvedere, vodka Roberto Cavalli in drugi. To so cenjene blagovne znamke in svetovno znane stranke. Ponuditi smo morali celoten servis. Od začetnih črt na papirju, slik, kipcev, torej od načrtovanja in izdelave orodja do prototipov in serij. Včasih se moramo s kupcem ujeti tudi pri najbolj norih idejah. Vse, tudi takšne, smo sposobni uresničiti. Nove in nove ideje velikokrat simbolizirajo lokalne simbole, zgodovinske znamenitosti, to, kar želi naročnik. Na leto razvijemo okrog 130 novih proizvodov. Naša enota PE Special proizvaja specialno stekleno embalažo posebnih oblik, majhnih serij in skoraj izključno po naročilu strank. Kot zanimivost informacija, Steklarna Hrastnik – Opal s partnerjem pokriva 45 % nemškega trga na področju gradbeništva, pri tem mislim na razsvetljavo višjega cenovnega razreda. Je tudi dobavitelj vsem znani IKEI, in sicer v višjem cenovnem programu. S partnerjem RZB smo za področje ekskluzivne razsvetljave dobili Red Dot Award.

Ali potemtakem steklarna ostane pri sedanji razvojni usmeritvi steklene embalaže? Boste morda proizvajali več embalaže s posebnim dizajnom, posebne barve, oblike?
Naša usmeritev je še vedno belo/transparentno steklo specialnih oblik. Seveda je možnost, da morda v prihodnosti proizvajamo barvno steklo, vendar zaenkrat za trg, ki bi ga lahko pokrivali, ni rentabilno. Zavedamo se prednosti stekla. To je material, ki ga je mogoče v celoti izkoristiti in neomejeno reciklirati, zato pričakujemo predpis, s katerim bi država omejila plastiko. Profil našega podjetja je jasen. Mi smo najbolj fleksibilna steklarna. Žal nas to preveč stane. Imamo daleč najbolj transparentno in čisto barvo, ki pa ji ne postavimo prave cene. Proizvajamo super referenčne izdelke, ki pa nas še vedno preveč stanejo. Kupec res vedno dobi želeno, toda izmet v proizvodnji je prevelik. Naš kratkoročni izziv je, če hočemo doseči boljše poslovne rezultate, dvig inovativnosti in kreacija lastne blagovne znamke.

Ali vaši naročniki od vas pričakujejo, da sledite razvojnim trendom na področju dizajna in ga prilagajate celostni podobi embalaže naročnika?
Steklarna s tehnologijo sledi razvojnim trendom v oblikovanju embalažnega stekla, ne sodeluje pa v celostni podobi izdelka. To je stvar kupca. V bodoče bomo sodelovali z različnimi oblikovalci, nekaj pogovorov že poteka. Ne moremo biti samo sledilci, trende moramo soustvarjati.

Želje kupca morate upoštevati. V kolikšni meri je pri naročnikih prisotna trajnostna miselnost, ko gre za embalažo?

Z naročnikom aktivno sodelujemo v celotnem postopku razvoja in kreiranja izdelka. Kot sem povedal, naročniku želimo dati popoln servis. Da smo to dosegli, smo se morali zelo hitro razvijati na vseh področjih in veliko vlagati, vendar to ni dovolj. Okrepiti moramo predvsem oblikovalski tim, zlasti z zunanjimi sodelavci.

Trajnostne okoljske usmeritve od proizvajalcev embalaže zahtevajo nižanje gramatur, manj materiala, cenejšo logistiko, manj odpadne embalaže. Kako sledite tem trendom?
V specialni embalaži ta trend ni izrazit, a kadar naročnik to zahteva, mu sledimo. Kriza zahteva racionalizacijo, nižje stroške. Hkrati moramo ohranjati in še izboljševati kakovost.

Koliko steklene embalaže letno izdelate? Kateri so vaši najpomembnejši trgi?
V PE Special izdelamo približno 25.500 ton specialnih steklenic letno. Največ izvažamo, okrog 95 % proizvodnje, v države EU.

Pred leti je Steklarna Hrastnik jasno izrazila poslovno ambicijo, da bi sama predelovala stekleno odpadno embalažo. Do napovedanih investicij kasneje ni prišlo. Kakšna je sedaj poslovna usmeritev Steklarne Hrastnik? Še vedno vidite reciklažo stekla kot poslovno priložnost?
Ne, te opcije nismo izkoristili zaradi možnosti ogrožanja našega glavnega atributa, čistega stekla.  Naše steklo je resnično vrhunske kvalitete in smo nanj upravičeno ponosni. Kakovost in čistost stekla predstavljata naši najmočnejši konkurenčni prednosti. Da ju lahko zagotavljamo, imamo urejen proces nabave in kontrole surovin ter izdelkov. Osnovna surovina, kremenčev pesek, izhaja iz najboljših evropskih virov.

Na trgu embalaže predvsem proizvajalci pijač opozarjajo, da je plastika pri potrošnikih bolj priljubljena kot steklo, vendar nekateri kljub vsemu poskušajo dajati prednost steklu. Kako se vam to pozna pri naročilih?
V specialni embalaži ta trend ni tako očiten kot v masovni proizvodnji. V branži žganih pijač, olivnih olj in kvalitetnejših pijač plastika ni toliko prisotna ali je sploh ni. Steklo kot material ima posebno vrednost in ugled, tudi drugačno estetsko ugodje nudi. Trdno verjamem, da je steklo ogromen potencial ter material prihodnosti. Ne le kot ekološko čista tvarina, ki jo je mogoče v celoti reciklirati, ustreza tudi strogim normam živilske in drugih industrij ter zagotavlja in identificira kvaliteto končnega izdelka. Eko prihodnost napoveduje rast uporabe stekla kot embalažnega materiala. To že zdaj ve živilska industrija, tudi proizvajalci pijač. Ne pozabite, Steklarna Hrastnik ima certifikat HACCP za embalažno steklo.

Okoljski minister je tudi Steklarni Hrastnik zažugal zaradi počasnosti pri pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja. Zakaj?

Steklarna Hrastnik je svoje obveznosti s tem v zvezi izpolnila v zakonsko predpisanem roku. Zavedamo se, da s svojim obstojem vplivamo na okolje, zato s stalnimi vlaganji in uporabo najboljših tehnologij skrbimo, da smo do okolja prijazno podjetje. Vsega se ne da narediti čez noč. Steklarna Hrastnik ima proizvodnjo steklenih izdelkov na dveh različnih lokacijah. Nova lokacija, v kateri izdelujemo tehnološko zahtevne izdelke za embalažo, obratuje od leta 2005. Ta objekt je bil zgrajen v skladu z vsemi novimi predpisi in najboljšo razpoložljivo tehnološko opremo. Samo za čistilne naprave v tem objektu smo investirali dobra 2 milijona evrov, vrednost celotne investicije je znašala 30 milijonov evrov. Tovarna na tej lokaciji obratuje z okoljskim dovoljenjem IPPC.

Toda stara tovarna ga še nima.
Za staro tovarno je bila oddana vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja oktobra 2006, v zakonsko predpisanem roku, enako kot za novo tovarno. Vloga je še v postopku obdelave, vendar pričakujemo odgovor s strani ARSO v maju oziroma najkasneje v juniju 2010. Kljub temu tudi v prihodnjih nekaj letih načrtujemo investicije, s katerimi bomo še dodatno izboljšali tako delovno kot zunanje okolje.

V čem je in v čem Steklarna Hrastnik ni zeleno podjetje? Na kaj pomislite ob pojmu zelena Slovenija?
Želimo biti zeleno podjetje – to je naša usmeritev. Slovenija se je odločila za bolj zahtevne okoljske standarde kot preostala EU, ampak takšne je država sprejela in mi se pač bolj trudimo. S stalnim izboljševanjem in investicijami smo se zavezali k izpolnjevanju teh standardov tako v preteklosti kot tudi v prihodnje. Toda naš produkt, steklo, je okoljsko čisto, prijazno. Ali ni to v resnici zelena proizvodnja?