Zeleno omrežje študentov

To spletno mesto Zelenega omrežja študentov je začasno, novo spletno mesto je v pripravi.

Zeleno omrežje študentov

Zeleno omrežje študentov je platforma za mreženje študentov, mentorjev s fakultet in gospodarstva s področja trajnostnega razvoja. Želi pritegniti in ozavestiti čim več mladih o pomenu trajnostnega razvoja, njegovih vrednotah in jih spodbuditi k pridobivanju tovrstnega znanja in izkušenj. Pri tem želi povezati strokovnjake z več področij trajnostnega razvoja, ki študentom odpirajo konkretne možnosti pridobivanja znanj in izkušenj s trajnostnega področja.

Trajnostni razvoj razumemo kot tak razvoj, ki omogoča dolgoročno vzdržnost, vključitev ekonomskih, socialnih in okoljskih področij in interesov ter krepitev osebnega in družbenega vrednostnega sistema, ki temelji na dobrem, spoštovanju, inovativnosti, kreativnosti in sodelovanju.

 

 

Predsednica: Petrisa Čanji
e-naslov: zo-studentov@zelenaslovenija.si
tel: 041 202 770
03 42 66 700

 

 

  

Poslanstvo Zelenega omrežja študentov

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.