Teoretična in praktična znanja s področja trajnostnega razvoja so nujna za konkurenčnost študentov, bodočih diplomantov, pa tudi podjetij, drugih subjektov in širše družbe nasploh. Takšnega znanja nam manjka. Želimo ga širiti z mreženjem.

Zeleno omrežje študentov povezuje študente različnih fakultet v Sloveniji, podjetja in druge subjekte. Preko mreženja s trajnostnimi vsebinami in cilji se lahko študentje seznanijo s primeri dobre prakse trajnostnega razvoja. To znanje jim bo omogočilo širše razumevanje pomena trajnostnega razvoja in praktične aplikacije na vseh ravneh gospodarstva in življenja.

Paketi za podpornike Zelenega omrežja študentov

S partnerstvom podpirate širjenje Zelenega omrežje študentov, kreiranje banke trajnostnega znanja, prenos dobrih praks in drugih dejavnosti omrežja.

ZLATO
podporništvo

 • Dostop do mreže članov Zelenega omrežja študentov.
 • Možnost (so)mentorstva študentom.
 • Komuniciranje »študentje študentom« preko družbenih omrežij.
 • Video znanje – primeri prakse iz podjetja

SREBRNO podporništvo

 • Podpora zelenemu mreženju med študenti (objava logotipa na spletni strani)
 • Dostop do mreže članov Zelenega omrežja študentov
 • Možnost (so)mentorstva študentom
 • Komuniciranje »študentje študentom« preko družbenih omrežij

BRONASTO podporništvo

 • Podpora zelenemu mreženju med študenti (objava logotipa na spletni strani)
 • Dostop do mreže članov Zelenega omrežja študentov
 • Komuniciranje »študentje študentom« preko družbenih omrežij

OSNOVNO podporništvo

 • Podpora zelenemu mreženju med študenti (objava logotipa na spletni strani)
 • Dostop do mreže članov Zelenega omrežja študentov

Kontakt za več informacij

Imate vprašanje ali si želite sodelovanja z nami? Veseli bomo vašega kontakta.

Petrisa Canji
Petrisa Čanji
Vodja Zelenega omrežja študentov