Z mreženjem in povezovanjem študentov različnih smeri med seboj in z mentorji iz teorije in prakse, dosegamo aktivacijo članov Zelenega omrežja s praktičnimi modeli in spodbujamo komunikacijo o trajnostnih vsebinah.

Študentje lahko spoznajo:

  • nosilce področnih politik, njihove pristojnosti in odgovornosti na ravni vlade/države (ministrstva, javne agencije in službe, idr.),
  • predstavnike nevladnih organizacij, ki delujejo na širokem spektru področij trajnostnega razvoja,
  • strokovnjake iz široke palete trajnostnega razvoja podjetij,
  • strokovnjake s področja trajnostnega razvoja finančnih inštitucij (banke, zavarovalnice),
  • predstavnike odločevalcev in strokovnjakov s področja lokalne samouprave (občine),
  • raziskovalce s področja trajnostnega razvoja,
  • predstavnike različnih zduženj, idr.