Odpadki

Upravljanje z odpadki kot del strategije trajnostnega razvoja in poročanja

mag. Vanesa Čanji, Fit media d.o.o./Zelena Slovenija

Vsebina:

 • Zakaj upravljati trajnostni razvoj tudi s področja odpadkov?
 • Upravljanje z odpadki kot pomemben del več trajnostnih ciljev ZN do leta 2030
 • Upravljanje celotne vrednostne verige izdelka
 • Krožna ekonomija
 • Krožno ogljična ekonomija
 • Design za nizkoogljičnost, krožnost
 • Trajnostno upravljanje odpadkov

Trajanje: cca 23 min
Datum: september 2021 (spletna konferenca Kako boljše z odpadki in z njimi do dodane vrednosti?)

Kako pristopiti k ravnanju z odpadki za čim bolj optimizirano ravnanje – izzivi in rešitve

Ajda Pleterski, Surovina, d.o.o.

Vsebina:

 • Prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo
 • Optimalen način ravnanja z odpadki
 • Koraki za optimiziranje ravnanja z odpadki
 • Možnosti optimizacije po posameznih odpadkih

Trajanje: cca 18 min
Datum: september 2021 (spletna konferenca Kako boljše z odpadki in z njimi do dodane vrednosti?) 

Sistem ravnanja z odpadki v Cinkarni Celje in ponovna uporaba odpadnih surovin s tržno vrednostjo

Bernarda Podgoršek Kovač, Cinkarna Celje, d.d.

Vsebina:

 • Nastajanje odpadkov v Cinkarni Celje
 • Sistem celovitega ravnanja z odpadki
 • Uvajanje krožnega gospodarstva
 • Izzivi ravnanja z odpadki

Trajanje: cca 17 min
Datum: september 2021 (spletna konferenca Kako boljše z odpadki in z njimi do dodane vrednosti?) 

Obvladovanje hierarhije ravnanja z odpadki pri proizvodnji aluminija

Kristian Lipovac, Talum, d.d.

Vsebina:

 • Trajnostni razvoj v družbi Talum
 • Transformacija Taluma - krožno gospodarstvo za trajnostni razvoj
 • Aluminij, sekundarne surovine in odpadki
 • Ekipa v sistemu ravnanja z okoljem
 • Logistika - materialni tok
 • Administracija - informacijski tok
 • Spremljanje obvladovanja
 • Krožno gospodarstvo in optimizacija v praksi
 • Izzivi ravnanja z odpadki

Trajanje: cca 18 min
Datum: september 2021 (spletna konferenca Kako boljše z odpadki in z njimi do dodane vrednosti?) 

Trajnostno upravljanje z odpadki v podjetju Iskratel

Ana Margetič, Iskratel, d.o.o., Kranj

Vsebina:

 • Trajnostna rast Iskratela
 • Upravljanje z odpadki v Iskratelu
 • Upravljanje z odpadki - ločevanje in evidence
 • Pozitivni učinki gospodarjenja z odpadki v Iskratelu
 • Vez z zaposlenimi
 • Okoljski cilji Iskratela 2021-2024

Trajanje: cca 15 min
Datum: september 2021 (spletna konferenca Kako boljše z odpadki in z njimi do dodane vrednosti?)

Izboljševanje ravnanja z odpadki v Goodyear Slovenija preko t. i. optimizacije proizvodnje

Renata Košir, Goodyear Slovenija d.o.o.

Vsebina:

 • Goodyearova strategija družbene odgovornosti
 • Goodyear Slovenija - ravnanje z odpadki
 • Ravnanje z odpadki pred optimizacijo proizvodnje
 • Sistemski pristop - optimizacija proizvodnje

Trajanje: cca 17 min
Datum: september 2021 (spletna konferenca Kako boljše z odpadki in z njimi do dodane vrednosti?)

Uvajanje pametnih podzemnih sistemov za zbiranje odpadkov v Mariboru

Špela Mlinarič, Snaga d.o.o. Maribor

Vsebina:

 • Projekt Winpol
 • Vrste podzemnih sistemov in podzemne zbiralnice
 • Avtentifikacija uporabnikov, primerjalna analiza, optimizirano zbiranje
 • Učinki implementacije
 • Ozaveščanje občanov

Trajanje: cca 9 min
Datum: november 2020 (spletna konferenca srečanja članov Zelenega omrežja Slovenije)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.