Pogovor iz prve roke: Kje konča naša embalaža in kako lahko ponovno zaživi?

Predavanje je možno kupiti le v sklopu izobraževanja:
Priložnosti in izzivi krožne embalaže

Kaj se boste naučili?

V okviru pogovora smo poizvedeli, kaj konkretno se v Sloveniji dogaja z določenimi vrstami odpadne embalaže:

  • Koliko odpadne embalaže po frakcijah se reciklira in kakšne so razlike med uradnimi statističnimi podatki v Sloveniji in prakso na terenu?
  • Katere vrste embalaže se dejansko reciklira v Sloveniji in katera vrsta odpadne embalaže se izvaža v tujino in tam reciklira?
  • Kaj se zgodi s tisto embalažo, ki je sicer reciklabilna, vendar premajhna za ločevanje na sortirnih linijah?
  • Kaj se zgodi z laminirano odpadno embalažo v procesu ravnanja z odpadno embalažo?
  • Konkretni primeri odpadne embalaže, ki se v praksi ne reciklirajo zaradi nečistosti?
  • Kako alternativna plastika in drugi alternativni materiali (biorazgradljivi, za industrijsko kompostiranje idr.) vplivajo na recikliranje običajne embalaže?
  • Kaj naj bi podjetja upoštevala pri zasnovi embalaže, da bi se snovni tokovi najbolje zaokroževali?
  • Katera sporočila naj bi podjetja komunicirala potrošnikom, da bi se kar največ odpadne embalaže vračalo v snovni obtok?