V 21. stoletju v ospredje prihaja negotovost na področju trajnostne pridelave hrane in krme. Nujno potrebne bodo alternative konvencionalnim živilom in krmi. Ena od potencialnih alternativ beljakovinam, ki so trenutno v uporabi za krmo živali, kot so goveda, piščanci in ribe, so beljakovine, pridobljene iz žuželk. Uvajanje beljakovin, pridobljenih s predelavo izbranih žuželk, v prehrano krmljenih živali lahko izboljša kakovost krme ter pomembno prispeva k varovanju okolja. Zato smo v družbi Koto začeli s projektom, s katerim želimo oceniti, kakšen potencial imata reja in proizvodnja žuželk v Sloveniji. S tem namenom smo se povezali z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Rezultate raziskave bodo sodelujoči študentje predstavili na kongresu naše družbe, ki bo oktobra 2022 na Brdu pri Kranju. Pri tem verjamemo, da ne gre le za enkratno sodelovanje, ampak želimo v družbi vzpostaviti trden most znanja med nami in omenjeno fakulteto.

Koto d. o. o.
www.koto.si