V Ljubljani smo v zadnjih štirih letih izbirali drevo leta, letos pa smo se odločili, da izberemo drevored leta. Odločitev o predlogih za ta naziv v celoti prepuščamo meščankam in meščanom. Z akcijo želimo spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje meščank in meščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v mestu. Že četrto leto zapored je Ljubljana namreč prepoznana tudi kot mednarodno mesto dreves. Priznanje sta nam podelila Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). V letu 2022 smo v primerjavi z letom prej namenili kar 60 % več sredstev za drevesa, kar pomeni skoraj 380.000 evrov več. V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za nego mestnih gozdov.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si