BTC 20131207-_RGA1058Vetrna elektrarnaEden zadnjih okoljskih projektov družbe BTC, ki si vseskozi prizadeva za trajnostni razvoj okolja in družbe, je vetrna elektrarna. Vetrnica stoji v križišču vhoda na območje BTC Cityja iz Šmartinske ceste, ki je po tehničnih merilih najugodnejša lega, saj je to območje najbolj vetrovno. Gre za prvo vetrno elektrarno te vrste na območju Mestne občine Ljubljana. Projekt postavitve vetrnice je potekal od lanskega marca. Po pridobitvi ustrezne dokumentacije je moral proizvajalec vetrnice, podjetje Aerotech, najprej zgraditi ustrezne temelje. Temu je sledila izgradnja vetrnice in njena priključitev na omrežje. Vetrnico so pred pričetkom obratovanja še testirali in pridobili ustrezna dovoljenja za obratovanje. Deluje z močjo 50 kW, po prvih izračunih naj bi v letu dni proizvedla 241.312 kWh energije. V družbi BTC so pred vetrno elektrarno zgradili že tri lastne sončne elektrarne, ki letno proizvedejo 2 M kWh, ter pridobili mednarodni standard za upravljanje z energijo ISO 50001:2011. Eden prvih projektov BTC-ja na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja je bila uvedba lastne ekološke postaje. Omogoča sortiranje 24 frakcij različnih odpadkov, ki se zberejo v celotnem BTC-ju.

BTC d.d.
http://eko-btc.si