Biologi so na bregovih Velenjskega jezera opazovali ptice (Foto S. Stanko)Biologi so na bregovih Velenjskega jezera opazovali ptice (Foto S. Stanko)Velenjski inštitut ERICo že več kot dve desetletji prenaša svoje znanje mladini in prispeva k njihovemu odgovornejšemu odnosu do okolja. V tretjem avgustovskem tednu organizirajo raziskovalni tabor v Šaleški dolini in njeni okolici. Doslej so na tak način dodatno izobrazili več kot 1.000 srednješolcev in študentov. Letos so poseben poudarek posvetili Velenjskemu jezeru in njegovim bregovom. Zaživela je plaža na južnem jezerskem bregu in jezero postaja vedno pomembnejše rekreacijsko območje. Vse skupine so se ukvarjale s primerjavo okoljske nosilnosti jezera in njegove dejanske ter načrtovane rabe. Kemiki so analizirali kakovost vode v vseh šaleških jezerih. Biologi so se osredotočili predvsem na ptice, saj je pokrajina, ki je nastala zaradi premogovništva, zelo primerna za številne vrste ptic. Geografi so preučevali najboljše možnosti za vključitev poti ob jezeru v sistem občinskih kolesarskih poti.

ERICo d.o.o.
www.erico.si