Ursa goes green EOL126V podjetju URSA Slovenija, d.o.o., proizvajalcu izolacijskih izdelkov iz steklene volne za gradbeništvo in industrijo, že vrsto let težimo k trajnostno naravnani proizvodnji in uporabi BAT tehnik. V ta namen smo v zadnjih desetih letih naredili precej izboljšav, kot je zapiranje snovnih zank znotraj proizvodnje, tako da praktično 100 % materiala vrnemo nazaj v proces; zmanjšujemo količine deponiranih odpadkov zaradi večjega in boljšega ločevanja na frakcije za več kot 95 % v zadnjih desetih letih; investiramo v čistilne naprave za zrak na področju impregnacije in polimerizacije (mokri elektrofilter). V letu 2010 smo z investicijo 2 mio EUR v mokri elektrofilter znižali emisije prašnih delcev za več kot 95 %. V letih 2014 – 2016 smo z zapiranjem vodnih krogotokov hladilne in črepinjske vode zmanjšali porabo načrpane rečne vode iz 850.000 m3/leto na 50.000 m3/leto. Nadomeščamo tudi uporabo nevarnih snovi z nenevarnimi, uporabljamo nizko formaldehidne smole za izdelke. Pridobili smo tudi okoljski certifikat tipa I »Blue Angel« in okoljski certifikat tipa III EPD za izdelke. V prihodnje načrtujemo investicijo v izrabo odpadne toplote iz procesa za ogrevanje v podjetju in pristop k možnosti izrabe odpadne toplote za objekte v neposredni bližini.

URSA Slovenija d.o.o.
www.ursa.si